Vård av äldre

Vård av äldre är oerhört viktigt

 

Man brukar säga att ett samhälle inte är bättre än hur vården av de som är svaga och sjuka ser ut. Det vill säga; man ska kunna ha ett bra, stabilt skyddsnät som fångar upp en den dagen man av en händelse blir sjuk eller råkar ut för något annat oförutsett – det kan hända alla; sjukdomar gör ej skillnad på vilken volym man har på sin plånbok.

Det som dock går att förutse i och med att det händer oss alla är att vi blir gamla. Vi blir äldre och på köpet så får vi allt som ett åldrande för med sig. Kroppen blir svagare, minnet sviktar och funktioner i övrigt fungerar inte på samma sätt som de en gång gjorde. Frustrerande, naturligtvis – men något som vi får acceptera.

Alla kommer vi att drabbas av större eller mindre krämpor som en följa av att nyårsklockorna ringer och för varje slag så kommer vi närmare den dag då vi verkligen behöver hjälp. Hur mycket hjälp man seden behöver – det går inte att sia om. Vissa behöver hjälp dygnet om, vissa klarar sig med lite hjälp då- och då – för att handla, gå på posten, besöka banken eller bara för att komma ut i den friska luften – och några behöver hjälp någon gång per dag för att laga mat, duscha, borsta tänderna och komma ihåg att exempelvis ta sin medicin. Oavsett magnituden av hjälp så ska man veta att den finns där och att man har rätt att få den.

 

I Sverige så har vi ett bra system för äldrevård och vi kan stolt säga att vårt samhälle erbjuder den hjälp som behövs då man blir gammal; något som är en trygghet för oss alla. Dagen då det är vi som sträcker ut handen och ber om en hjälpande hand kan komma snabbare än vad vi tror; tiden har en förmåga att röra sig lite fortarare än vad vi vill. Med detta sagt så tänkte vi titta lite närmare på den hjälp som tilltalar flest äldre i Sverige och gå igenom lite kring vad det innebär att använda sig av hemtjänst. Vi börjar med följande:

Vad är hemtjänst? 

Hemtjänst har den stora fördelen av att man som äldre kan leva kvar i sitt eget hem och att man därigenom slipper det stress som kan komma med en plötslig förändring i form av en flytt till exempelvis ett äldreboende (utan att för den saken skulle klanka ned på det alternativet; för många så är det absolut den bästa lösningen och alternativ man har). Men, att kunna bo kvar i sin trygga miljö och slippa lämna sitt hem och där man istället får den hjälp man behöver där – ja, det är klart att det är något som passar och tilltalar de flesta.

Steg ett inom hemtjänst – det är att man blir beviljad detta. Det sker genom en initial ansökan hos kommunen och där man efter att denna mottagits blir kallad till ett möte där man går igenom kring behov, kring fysisk och psykisk förmåga. Man gör – kort sagt – en grundlig undersökning där även de anhöriga får säga sin mening. Därefter så väljer man antingen att behålla sin hemtjänst i regi av kommunen eller också så väljer man ett privat alternativ. Ser man till hemtjänst i det stora hela så handlar det rent krasst om att erbjuda den hjälp som behövs och anpassa denna hjälp efter varje specifik kund och dennes behov. Vanliga saker som man kan få hjälp med är följande:

 

* Toalettbesök

* Hjälp vid dusch

* Hjälp med matlagning

* Hjälp att ta sig till- och från sängen

* Hjälp att utföra ärenden – exempelvis gå till posten, gå och handla, gå till banken, besöka läkare eller en tandhygienist.

Kort och gott; en äldre människa som kanske har svårt att röra sig får tack vare hemtjänst de ben och armar som han behöver för att klara av sin vardag på bästa möjliga sätt. Så fungerar hemtjänst rent praktiskt. Men; man ska även tillägga här att varje person har rätt till att själv bestämma över sitt eget liv och att det här kan skapa en speciell situation inom hemtjänst. Att ha personal – förvisso under några timmar varje dygn/vecka – i sitt eget hem kan göra att man känner sig låst och att man inte längre är det som bestämmer; man känner sig förminskad, överkörd och man känner att man tappar sin relevans och betydelse.

Det är av den anledningen som många företag och kommuner jobbar med en slags värdighetsgaranti där man svart på vitt klargör för de anställda om vad som gäller. En viktig detalj som gjort hemtjänst bättre. Vanliga ingredienser i denna värdighetsgaranti är exempelvis dessa:

* Kunden bestämmer i sitt eget hem

* Kunden avgör vad som ska göras

* Kundens privatliv skyddas – vid exempelvis dusch och andra hygienfrågor så dras gardiner och persienner ned

* Kunden har rätt att byta exempelvis kontaktperson och välja om nämnda duschfrågor ska utföras av manlig eller kvinnlig personal

* Samtal sker aldrig över huvudet på kunden

* Hjälpen anpassas efter dagsform – personalen måste således vara flexibla.

 

Några punkter som verkligen ger en betydligt trevligare upplevelse; för alla parter.