Vård av äldre

Hjälp hemma utöver hemtjänst

 

Då man ansöker om hemtjänst och får denna beviljad från sin kommun så sker hjälpen efter hur stort behov man har. Kort och gott; man får hjälp under de timmar som den behövs och däremellan så kan det för många finnas ett stort behov av närhet. Även det ekonomiska har betydelse; hemtjänst kostar pengar och antalet timmar är något som grundas till viss del av inkomst.

Men; den ensamhet som många upplever då personalen gått hem – den är något som kan vara väldigt betungande för en äldre person.

Från att ha någon att samtala med så blir det tyst; man har ingen att ventilera sina tankar med och man kanske har problem med att gå- och lämna hemmet på egen hand. Vad göra? Är isoleringen det enda alternativet och ska man tvingas sitta ensam och stirra på dörren i hopp om att en plötslig besökare ska uppenbara sig? Nej, det finns ett relativt nytt begrepp som man kan vända sig mot och som visat sig vara ett utmärkt komplement till den ordinarie hemtjänsten – nämligen hemhjälp. Denna typ av hjälp hemma sträcker sig mer mot sällskapet än mot den vårdande delen. Inte sällan så handlar det om nyblivna pensionärer som själva har svårt att finna stimulans och därmed så är tjänsten i sig något som slår två flugor i en smäll.

Den person – den nyblivne pensionären – som har svårt att känna sig meningsfull i och med det nya livet (det är tungt för många att ena dagen jobba och känna sig behövd, för att nästa inte vara det) får en chans att hjälpa en annan människa och personen denne träffar får det sällskap han behöver. Detta till ett lågt pris.

 


Hemhjälp kostar mindre

 

Att vända sig till ett företag för hemhjälp kostar inte så mycket pengar och som sagt; mans ka se det som ett bra komplement till den ordinarie hemtjänst som man har. Här kan det låta som att man betalar för att få sällskap och att man inte får något annat än ett sällskap i retur.

Det man glömmer i detta är att man drar nytta av kompetenser som finns också. Det är inte ovanligt att den person som kommer inom hemhjälp kan hjälpa till med att baka, med att påta i trädgården, med att ta långa promenader, med att laga god mat och med den rejäla städning som då och då är nödvändig i ett hushåll.

Kort och gott; det som inte den ordinarie hemtjänsten hinner med – det fixar hemhjälpen och på köpet så bryter man den tristess och den cirkel av negativa tankar som annars kan komma av att vara låst och bunden till sitt eget hem.

 

Personlig assistans


Personlig assistans kan ses som annan form av hjälp i hemmet, även om den även rör aktiviteter utanför hemmets lugna vrå. Syftet med den personliga assistansen är en person med en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De personliga assistenterna är med under stora delar av dagen eller i vissa fall hela dygnet. Assistenterna kan hjälpa till med många olika saker, från grundläggande behov som att äta, tvätta, klä sig och kommunicera. Men det kan även handla om hjälp med andra personliga behov som fritidsaktiviteter, att umgås med släkt och vänner, hushållsarbete, ja i stort sett det mesta som den funktionshindrade personen kan tänkas behöva hjälp med.


Målet: att leva ett rikt liv


Målet med den personliga assistansen är helt enkelt att kunna leva ett lika rikt liv som alla andra personer. Det är du själv som väljer när du ska få stödet, på vilket sätt det ska genomföras och vem som ska vara assistenternas arbetsgivare. Personlig assistans kan beviljas både av kommunen och Försäkringskassan.


Vilka kan då få personlig assistans? Du kan ansöka om du är under 65 år, det här är alltså inte ett stöd som gäller äldre personer, och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med grundläggande behov.


Fem grundläggande behov


De fem grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är följande: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.
Det finns ingen nedre gräns för att få ersättning för personlig assistans. Däremot finns det en övre gräns som ligger på 65 års ålder. En person som fått assistansen beviljad före 65-årsdagen får dock behålla den. I dessa fall kan man delvis likställa den personliga assistansen med hjälp av äldre i hemmet.


Hamnar hos äldreomsorgen


Efter 65 år hamnar dock de flesta ärenden av den här formen av hjälp hos äldreomsorgen inom kommunens socialtjänst. Men var ärendet hamnat varierar mycket från fall, bland annat på hur hemtjänst, äldreomsorg och personlig assistans är organiserad i olika kommuner och stadsdelar. Någon allmän praxis finns inte, även om den vanligaste bedömningen är att LSS inte omfattar personer över 65 år.


I Sverige får cirka 20 000 personer personlig assistans, av dessa är runt 3 200 över 65 år. Statistiken visar att antalet äldre som får personlig assistans ökat.