Vård av äldre

Narkotikabrott ökar inte bland äldre i Sverige

I en tid då man ser att gängkriminaliteten i Sverige tagit steget ut på gatorna och där man kan se att folk skjuts ihjäl på öppen gata, där explosioner inträffar och där uppgörelser sker inför öppen ridå så kan det vara läge att titta närmare på den stora anledningen: narkotika.

Det handlar ofta om narkotika och att skaffa sig kontroll över marknaden i respektive stad. Man ska även tillägga att det som sker nu förmodligen inte är en trend; det mesta tyder på att det handlar om uppblossande konflikter mellan gäng. Sådana sker med olika tidscykler och är, tyvärr, inte ovanliga.

Vad är det då som sker med narkotika just nu? Finns det några tydliga trendbrott som kan ge svar på olika frågor? Enligt statistik från BRÅ så finns det fog för oro. Narkotikamissbruket ökar och det sker i nästan alla åldersgrupper. Det är nästan bara de äldre som fortfarande ligger kvar på samma låga nivå som förr. Det är ett ljus i ett annars ganska kompakt mörker.

Äldre kvinna i rullstol och yngre kvinna håller varandra i handen

Anmälda narkotikabrott ökar radikalt

Om man tittar närmare på antalet anmälda narkotikabrott så syns en tydlig ökning. Faktum är att det sedan början av decenniet skett en ökning av antalet anmälda narkotikabrott i Sverige som ligger på hela 33 %. År 2018 så kom det in hela 107.000 anmälningar gällande narkotikabrott. En, för många, förvånansvärt hög siffra som dock kan ha fler än en förklaring.

Handlar det om vi missbrukar narkotika i en större utsträckning än tidigare och att vårt svenska samhälle blivit mer liberalt inställda till droger? Eller, är dessa anmälda narkotikabrott frukten av att vårt rättsväsende och vår polis blivit bättre på att se mönster och fånga in misstänkta?

Det finns naturligtvis en kombination mellan dessa båda alternativ, men det mesta handlar dock - tyvärr - inte om polisens jobb. Det handlar om att våra vanor förändrats och att vi idag är mer öppna för att prova och bruka olika narkotiska preparat.

Ökning av narkotikabrott i alla årskullar

I nästan alla åldersgrupper så ökar användandet av narkotika. I och med detta så har alltså även antalet narkotikabrott ökat - detta som en logisk följd av att narkotika inte är tillåtet i Sverige. Undersökningen visar att åldersgrupper mellan 18-44 idag ser mer liberalt på narkotika och där hela 4 % av alla tillfrågade sa att de regelbundet använt sig av något narkotikaklassat preparat under det föregående året. Det finns några intressanta punkter som vi kan titta närmare på ur samma undersökning:

2 Mar 2020