Vård av äldre

Att skriva testamente

När man blir äldre kretsar tankarna ofta kring vad som kommer att hända när man en gång dör. Livets slut känns inte längre som något abstrakt och avlägset, utan som något som man faktiskt måste börja planera för. En del är rädda för döden, andra ser det som en naturlig del av att leva. De flesta har en lista på saker de skulle vilja hinna med innan de dör, och kanske även en lista på praktiska saker som ska avklaras.

Att i så stor utsträckning göra livet lättare för de som kommer efter en, barn och barnbarn, ligger högt i prioritet hos många äldre. Att skriva ett testamente kan vara en del i en sådan process.

Arvsrätten

När du dör kommer dina tillgångar att delas upp bland de efterlevande. Är du gift och din make eller maka är i livet, är det först hen som ärver med fri förfoganderätt. Att ha fri förfoganderätt innebär att man har rätt att göra vad man vill med pengarna så länge man är i livet, men man kan inte testamentera bort pengarna till någon annan än bröstarvingarna, alltså barnen. När din make eller maka dör, går pengarna efter dig till dina barn, som får dela lika på pengarna.

Så här långt behövs inget testamente, detta är vad som händer per automatik så att säga, och de flesta nöjer sig med denna ordning. Dock kan det hända att man vill att ens egendom ska delas upp på något annat sätt. Man kanske till exempel vill att en del av ens pengar ska gå till någon annan person, någon välgörenhetsorganisation eller till något annat ändamål. Då krävs ett testamente.

Mer komplicerade familjerelationer

En annan stark anledning till att skriva ett testamente är om man är sambo med någon, eller har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn. Enligt arvsrätten ärver sambor inte varandra. Om du vill att din partner ska ärva efter dig, måste du ange det i ditt testamente.

Har du särkullbarn kommer de att få ut sin arvslott direkt när du dör, även om du är gift. Om du är orolig att din make eller maka kommer att få svårt att klara sig, kan du i testamentet ange en önskan om att särkullbarnen ska avstå sin rätt att omedelbart få ut hela eller delar av arvet, av hänsyn till din make eller maka.

Ett giltigt testamente

Ett testamente är en persons sista vilja. Om en person när den dör har skrivit ett giltigt testamente, och förvarat det i till exempel ett bankfack så att det lätt kan hittas vid ens frånfälle, ska det som står i testamentet uppfyllas enligt lag. Grundreglerna för att ett testamente ska vara giltigt är ganska enkla: Det ska vara skriftligt, det ska vara underskrivet av dig och det ska tydligt framgå att det är ett testamente. Det ska också vara bevittnat av minst två opartiska personer, dvs vittnena ska inte vara arvingar eller omnämnda i testamentet.

Testamentet ska förvaras på en säker plats, i ett bankvalv eller hos en begravningsbyrå till exempel. Du ska helst göra en kopia som du förvarar i din bostad och på kopian kan du ange var originalet finns. Om ditt testamente är det minsta komplicerat, kan det vara bra att ta hjälp av en jurist när du skriver det, för att säkerställa att det verkligen blir som du vill.

Vänta inte med testamentet

Det finns egentligen ingen anledning att vänta med att skriva sitt testamente. Tror du att du av någon anledning behöver skriva ett testamente för att din sista vilja ska gå igenom är det lika bra att skriva ett idag. Ett testamente kan alltid ändras, och det är alltid den senast daterade versionen som är giltig.

Det kan också vara bra att tala igenom sitt testamente med sina barn eller andra efterkommande, där man förklarar hur man tänkt kring vem som ska ärva vad. Särskilt viktigt är detta om du fördelar din egendom olika bland dina barn. Du kanske har en självklar bild av varför du gör så, men för ett förfördelat barn kan det komma som en chock och leda till många negativa tankar och funderingar.

25 Apr 2018