Vård av äldre

Att välja gravsten

Att välja gravsten kan kännas som ett ganska svårt beslut. Många saker finns att ta hänsyn till. Material, former och gravyr är några. En annan är att olika kyrkogårdars regler kan skilja sig åt gällande vilka gravstenar de tillåter.

Ibland kan den avlidne ha berättat för anhöriga om vilken typ av gravsten de vill ha vid sin grav. Så är dock inte alltid fallet, och i sådana fall är det upp till er som anhöriga att välja.

Besök begravningsplatser

För att få inspiration och se vilka stenar som verkar passa bäst, kan en idé vara att åka runt till olika kyrkogårdar. Bor du i större städer som Stockholm eller Göteborg, finns en mängd olika begravningsplatser som kan besökas i närområdet. På så vis får du en bra överblick som kan hjälpa dig att i ett senare skede bestämma dig för en särskild typ av sten.

Ta gärna god tid på dig. Gravstenen ska stå på platsen länge och är inget som måste sättas upp omgående. Så bor du i en större stad som Stockholm, kan det vara värt tiden att besöka många olika kyrkogårdar innan ett beslut tas. Snart kommer du märka vilken form, gravyr och stentyp du tycker är vackrast.

Prata med kyrkogårdsförvaltningen

Det är viktigt att tala med förvaltningen innan du tar ett beslut. Det här kan vara bra att göra först. På så vis sållar du ut många olika stenar som du inte behöver överväga. På olika kyrkogårdar finns nämligen olika regler kring hur gravstenarna får se ut.

Innan själva beställningen av gravstenen görs, behövs ett tillstånd för att få sätta dit den på sin plats. Det här tillståndet ansöker man hos kyrkogårdsförvaltningen, där man bland annat ska berätta om gravstenens mått och gravyrens utseende.

Vilken kyrkogårdsförvaltning du ska prata med beror på var stenen önskas sättas upp. Det här behöver inte nödvändigtvis vara i den stad som personen avlidit. Om den avlidne till exempel bodde i Stockholm sina sista år, kan den ändå begravas på valfri plats i landet. Tänk dock på som sagt att alltid stämma av med den begravningsplats du valt. I Stockholm kan det gälla andra regler än i exempelvis Göteborg.

Allmänt utseende

Sedan länge är tiden förbi då gravstenarna såg likadana ut. Idag finns en stor bredd i hur gravstenarna kan se ut. Mängder av olika former, material och gravyrer finns att välja mellan när en gravsten ska beställas. Ofta är gravstenarna rektangulära med en något rundat ovansida – men så är inte fallet alla gånger. Vissa gravstenar ligger ner, andra står på höjden och andra står istället på bredden. Den som vill ha en speciell form, till exempel en hjärtformad sten, kan även beställa det.

12 Aug 2017