Vård av äldre

Behöver din anhörig en hemtjänst?

Är det så att du har en anhörig som behöver få hemtjänst? Som i de flesta andra fall när kommunen ska fatta beslut, så kommer kommunen att först utreda om din anhöriga behöver hemtjänst. De gör då en behovsprövning, och pratar med din anhöriga om hennes, eller hans situation i sitt hem.

Skulle de då komma fram till att hon, eller han inte klarar sig på egen hand utan behöver till exempel hjälp med att få mat, göra ärenden på stan eller få städat i sitt hem, så bestämmer de sig för en aktör som erbjuder hemtjänst. Här finns flera hemtjänster som antingen är kommunala eller privata som kan erbjuda en sådan hemtjänst.

Välja hemtjänst i Stockholm

Bara i Stockholm, finns det över 500 hemtjänster, som antingen är privata bolag eller kommunala sådana. Eftersom alla kommunala, och statliga tjänster som upphandlas måste ske på ett offentligt sätt, så annonserar kommunerna om sitt behov av upphandling av hemtjänster i en viss del i Stockholm. När sedan alla de som vill vara med om anbudet har inkommit med sitt erbjudande, ska kommunen sedan bestämma sig för vilken hemtjänst som de ska anlita. Oftast går de (tyvärr) enbart efter vilka som gör det för billigaste peng. Det är synd, för bara att en hemtjänst är billig behöver det inte betyda att den hemtjänsten är bäst – snarare tvärtom.

Billigast är inte alltid bäst

Det som kostar minst är inte alltid det som är bäst. Tyvärr är det många tjänstemän på kommunerna som enbart tittar på ekonomin kortsiktigt och som tror att alla hemtjänstföretag arbetar på liknande sätt. Det gör de sällan. Tvärtom kan det mycket väl hända att den som är billigast, tänker på ett märkligt sätt att den kund som väljer dem, "får vad de betalar för". Det innebär då tyvärr att de knappt utför sina hemtjänster, om de är riktigt billiga. De på kommunerna tror då att de "sparar" in på kostnaderna medan de som behöver hjälpen knappt får det som de behöver, vilket är synd om de gamla.

De gamla har arbetat hårt

Det kan många gånger vara riktigt synd om de gamla. De kanske har arbetat ett helt liv. När de är gamla, trötta och kanske sjuka, behöver de verkligen samhällets hjälp med det som de inte klarar av, så att de kan fortsätta bo i sina hem. De förtjänar den bästa tänkbara hjälp som de bara kan få. Dem ska vi inte spara in på.

11 Nov 2019