Vård av äldre

Blogg

Sida 3

RSS

Vad händer om ett privat äldreboende går i konkurs?

20 Feb 2019

Många äldreboenden i Sverige drivs idag i privat regi. Många som en del i en större vårdkedja med hundratals boenden över hela Sverige, andra av små aktörer som kanske bildats av en personalgrupp som kanske passat på att ta över verksamheten, när denna typ av så kallad avknoppning gjordes så förmånligt för några år sedan. För många verksamheter, speciellt de som drivs av större vårdföretag som kan fördela vinster och utgifter över många verksamheter, går det utmärkt att driva ett äldreboende med vinst idag, medan det för mindre företag kan vara otroligt svårt.

Tomma platser kostar pengar

Det svåraste för ett litet företag inom äldreboende är helt enkelt att hitta kunder. Om bara en enda plats står tom under några månader innebär det stora summor i uteblivna intäkter, och om ett företag utslaget på flera år har flera platser tomma kommer det ofelbart att leda till konkurs. Samtidigt kanske man har miljömässiga faktorer mot sig, lokalerna kanske är slitna, eller så ligger boendet i en mindre trivsam miljö. Många äldre och deras anhöriga är förståeligt nog kräsna med vilken boendemiljö de vill ha på äldre dar, och här råder stor konkurrens om de äldre.

På ett äldreboende får man inte skära ner för mycket

Ett vårdföretag som inte kan balansera inkomster och utgifter kan inte heller skära ned speciellt mycket i verksamheten för att spara pengar. Man kan inte sluta köpa in hygienprodukter, mat och andra förnödenheter och man kan inte heller skära ner på personal hur mycket som helst, även om vissa aktörer gärna skulle vilja. IVO, inspektionen för vård och omsorg, gör kvalitetskontroller som man måste leva upp till, och man har förbundit sig till en viss standard i upphandlingen med kommunen. Det företag som hamnar på obestånd, när inkomsterna inte räcker till för att täcka utgifterna, kommer snart att bli begärt i konkurs, om man inte själva gör det innan skulderna blir för stora.

Statlig lönegaranti för de anställda

Om ett privat företag går i konkurs kan de anställda bli omfattade av den statliga lönegarantin. Lönegarantin innebär att de anställd på ett företag inte ska drabbas av en konkurs, utan får ersättning för den tid som de inte fått någon lön, plus ersättning under uppsägningstiden som startar när konkursförvaltaren måste avskeda de anställda. Även chefer kan omfattas av lönegarantin, om de inte har äganderätt i företaget.

En del företag försöker få de anställda att gå med på att jobba utan lön mot ett löfte om ersättning när företaget åter kommit på fötter. Att gå med på det innebär dock en stor risk att stå utan ersättning vid en senare konkurs, och rekommenderas inte någon anställd, hur stor lojalitet man än känner med sin arbetsgivare.

Advokat rätt väg att gå för vårdföretag på obestånd

Ett företag som befinner sig på obestånd bör, i stället för att försöka få sina anställda att jobba gratis, anlita en advokat med kunskaper inom affärsrätt och obeståndsrätt. Chansen är stor att advokaten kan komma med kreativa lösningar på hur man ska företaget på rätt köl. Att undvika en konkurs är möjligt på flera sätt, en kan till exempel vara att ansluta sig till ett större företag. En annan kan vara tillsammans med sin advokat ansöka om företagsrekonstruktion.

Vid en företagsrekonstruktion, som beviljas av tingsrätten, utses en rekonstruktör som tar över beslutanderätten i företaget. Samtidigt fryses alla företagets tillgångar och kan inte krävas ut av borgenärerna. De anställda får lön genom lönegarantin. Målet med företagsrekonstruktionen är att få borgenärerna att gå med på en nedskrivning av skulderna, ett så kallat ackord. Lyckas det är företaget på banan igen, men måste under rekonstruktörens ledning genomföra förändringar i organisation och verksamhet som syftar till en mer realistisk verksamhet. En del privata äldreboenden, men långt ifrån alla som kommit på obestånd, har överlevt på detta sätt.

Hur lever våra äldre idag?

12 Feb 2019

Svenskarna lever allt längre och fler än någonsin i historien blir faktiskt över 100 år. Men det skiljer sig faktiskt på var du bor och mellan män och kvinnor. Kvinnor lever fortfarande längst, med en medelålder på 84 år, medan männen i genomsnitt blir 80,3 år.

Dock ökar männens medellivslängd fortare än kvinnornas, bara 5 senaste åren har det ökat med 1 år! Kvinnornas motsvarande siffra är 0,3 år.

Geografiska skillnader

Det finns även geografiska skillnader, generellt är livslängden högre i södra Sverige. I Halland är medellivslängden bland kvinnor 1 år längre än övriga landet. Bor man därimot i Norrbotten och är man, ligger medellivslängden hela 1,5 år kortare än resterande landet.

Jämfört man med övriga Europa så ligger svenska kvinnor på elfte plats och männen på sjunde plats. Toppar gör spanska kvinnor på 86,2 år och islänska män på 81,3 år. Ser vi till hela världen så ligger vi på nionde plats om vi tar ett snitt mellan kvinnor och män. Svenska män är faktiskt på fjärde plats och kvinnorna på tolfte plats. Japanska kvinnor blir äldst i världen med ett genomsnitt på 86,8 år och bland männen toppar schweizarna på 85,3 år.

Våran utbildningsnivå spelar också in, högre utbildning ger längre liv säger statistiken. 

Det kan skilja så mycket som 2 år mellan en man med eftergymnasial utbildning mot en kvinna utan detsamma. Trots att kvinnor som sagt lever längre, generellt sätt.  

Hur ser livet ut får våra äldre?

Hur lever då våra seniorer när karriären tar slut och pensionen tar vid? Generellt kan man säga att svenska pensionärer är ganska aktiva, friska och har en god ekonomi. I alla fall de första åren efter 67.

Med åldern kommer ofta hälsoproblem och krämpor. Livskvaliteten är ganska hög hos många med en aktiv fritid och stor bekantskapskrets. Det många seniorklubbar och verksamheter för äldre. Samhället erbjuder rabatter för pensionärer för att underlätta för dem. 

När man behöver hjälp hemma

Men svensk sjukvård och åldrevård står sig fortfarande bra. Många får beviljad hemtjänst, vilket gör att det kan bo hemma betydligt längre än tidigare. 235 000 svenskar har kontinuerlig hemtjänst. Den stor trygghet att kunna få hjälp med hemmets alla sysslor, när man inte klarat av det längre. 

Men ser tydliga tecken på ökad livslängd när man får bo kvar hemma. Många äldre är rädda för att hamna på ålderdomshem, för att de ser det som sista anhalten innan döden. Den personliga kontakten och social samvaro som hemtjänsten ger är oerhört viktigt välbefinnandet. Många gamla isolerar sig.

 

 

 

Så väljer du hemtjänst i Stockholm

8 Feb 2019

Det är kommunerna som ahemtjänstvgör om valfrihet gällande hemtjänst ska finnas eller inte. Detta är alltså inte ett val som finns i samtliga svenska kommuner även om det blir allt vanligare. Finns valfriheten kan du som blivit beviljad hemtjänst välja på vem som ska utföra tjänsten. Det är då främst kommunen, privata aktörer eller organisationer man kan välja på. Huvudsaken är att de är godkända av kommunen att bedriva sådan verksamhet.

Så väljer du i Stockholm

Kontakta den kommun du bor inom och be om information kring vilka som erbjuder hemtjänst. Detta är information som de ska ha tillgängligt just för att valet ska gå så smidigt som möjligt. Det är sedan du (tillsammans med anhöriga) som genomför valet.

Det är visserligen biståndshandläggaren som beviljat hemtjänst men den personen får aldrig rekommendera (eller misskreditera) någon av de aktörer som kommun godkänt som hemtjänstaktörer i Stockholm. Detta för att inte dessa ska påverka personerna.

Ta dig tid och jämför

Med tanke på Stockholms storlek och hur många som är behov av hemtjänst finns det väldigt många företag att välja på. Det kan vara svårt att välja då det för de allra flesta är första gången man behöver göra detta val. Läs på om de olika företagen och använd checklistor som finns på internet när valet ska ske.

Meddela biståndshandläggaren

När du valt vilka som ska utföra hemtjänsten meddelar du detta till den biståndshandläggare du har. Ibland kan till och med hemtjänstföretaget hjälpa till med detta för att underlätta ytterligare för kunden.

Det är däremot inte säkert att du får det företag som önskats. Orsaken är att varje företag har ett maxtak på hur många personer de får ge hemtjänst. Detta rapporteras in till kommunen vilka därmed kan se att det är fullt. I vissa fall kan de tipsa om företag i Stockholm som jobbar ungefärligt lika. I annat fall får man börja jämföra och leta efter annan aktör. Blir du inte nöjd kan du alltid byta aktör och därmed meddela biståndshandläggaren detta.

Behöver inte välja

Måste man välja hemtjänst? Nej, inte alls. Det finns krav på att kommunen måste erbjuda ”ickevalsalternativ”. Det betyder att man väljer att få privat aktör men att man sedan inte gör något aktivt val. Det kan i detta fall variera något kring hur aktör väljs ut. Men ett system är att man använder ett turordningssystem som gör att en plats garanteras där det finns ledig plats.

Bjud på en busstur i Stockholm

24 Jan 2019

Äldre människor är inte lika mobila och rörliga som yngre; en naturlig följd av att kroppen blir äldre, muskulaturen försvinner och där gamla skador från exempelvis arbete gör sig påminda. Det kan medföra att man inte längre får samma möjligheter att ta sig ut. I många fall så sträcker det sig till att man får komma ut i friska luften någon gång per dag och där en ledsagare bistår en. Det handlar då om en rutt som blir densamma varje dag; dag ut och dag in så får man gå samma sträcka och det är naturligtvis något som inte är att föredra.

Som äldre så behöver man - på samma sätt som yngre - stimulans rent psykiskt; man har ett behov av att se nya platser, man har ett behov av att röra på sig och lämna tryggheten, om än bara för en kortare stund. Det ska man också ha rätt till.

Ett alternativ som ofta glöms bort och som vi tänkte tipsa exempelvis äldreboenden eller föreningar för äldre som handlar om att hyra buss. Att hyra buss i Stockholm är ett perfekt alternativ för att låta äldre lämna tryggheten för en stund. Vi tänkte räkna upp några fördelar med detta:

Hyra buss - ett säkert och prisvärt alternativ

Här är några klara fördelar som vi anser finns i att hyra buss. Vi nämner Stockholm som stad här, men det är så klart också en lösning som går att överväga även i andra städer.

  • Billigt. Det kostar inte så mycket att hyra buss. Dessutom så finns det även alternativ. Hur många personer blir ni och hur många platser behövs? Bussar finns i väldigt varierande storlekar och därmed också prisklasser.
  • Bekvämlighet och komfort. Det är skönt att åka buss. En annan fin sak - jämfört med exempelvis kommunala alternativ - är att ni själva kan välja var ni vill stanna. Dels så kan ni först göra upp en rutt med chauffören. Men, det går naturligtvis att avvika från denna också om någonting intressant skulle dyka upp.
  • Möjligheter: Vad tror ni om en mer guidad tur? Det kanske finns någon av de äldre som sitter på en enorm kunskapsbank om Stockholm ochs om kan dra några anekdoter framme vid mikrofonen? Det finns även möjligheter att förvara enklare förtäring att inmundiga under resan.
  • Säkert: En resa med buss är säker. Ni tar sällskapet snabbt mellan punkterna ni vill besöka - tack vare speciella bussfiler i Stockholm - och bussarna har all säkerhetsutrustning som krävs; bälten och alkolås exempelvis.

Här kan du läsa mer om bussuthyrning.

Genomför en fönsterrenovering för bättre inomhusmiljö

12 Dec 2018

Klimatet och temperaturen påverkar våra kroppar och alla kroppsliga funktioner. Ju kallare det är, desto längre startsträcka behöver vi innan vi kan röra oss på det sätt vi önskar. Det är på samma sätt som att kallstarta en bil i minusgrader och förvänta oss full effekt direkt. Vi - liksom en bil - kräver en startsträcka och vi kräver uppvärmning för att fungera fullt ut. Ju äldre vi blir - desto mer påverkar också klimatet vårt leverne.

Det är ingen slump att många pensionärer bosätter sig på Spaniens solkust, i Sydafrika eller i Thailand - det är en direkt effekt av att deras kroppar fungera bättre i värme och att man genom detta slipper ledvärk, problem med muskler och andra besvär som den svenska sommaren för med sig. För en äldre person så blir därför inomhusklimatet viktigare än vad det är för en yngre. Och: här finns ofta mycket att göra.

Det finns många bostäder som inte håller måttet och som inte - fullt ut - ger en äldre person de förutsättningar som denne behöver för att klara vardagen på bästa möjliga sätt. Det finns ett område som påverkar mer än andra och som - tack och lov - kan korrigeras till det bättre: fönstren. Att fönster tar stryk och tappar sin initiala isoleringsförmåga är inte så konstigt sett till det dagliga slitage de utsätts för. Det innebär att fönster spricker, att färgen lossnar och att - i och med att trä dessutom är ett levande material - att det blir otätt.

Allt detta kommer att märkas och handlar det om en bostad i Stockholm där en äldre person lever så kan det handla om eviga förkylningar, krämpor, dubbla kläder och en allmän känsla av olust - och där det dessutom finns ekonomiska nackdelar. Ett fönster som inte är tätt kommer att påverka kostnaden för uppvärmning. En redan knaper pension kan således försvinna ut i ett svart hål som en följd av att fönstren på bostaden inte håller måttet. Lyckligtvis så går detta att åtgärda; något som primärt sker genom en fönsterrenovering.

Använd rot-avdraget för en fönsterrenovering

Många ser ett fönsterbyte som den enda utvägen. Det är också ett projekt som kostar mer pengar och som därför kan vara svårt att motivera. En fönsterrenovering är dels mycket billigare och kan - trots det - ge samma effekt. Det är nämligen möjligt att förvandla ett äldre fönster till ett mer modernt sådant sett till isoleringen.

Konkret så innebär det att man byter ut det gamla glaset - som ofta är en stor anledning till energiläckage - mot ett med lägre U-värde. I samma stund så lagar man alla sprickor, tätar, fogar om och gör hela fönstret redo att stå emot även den kallaste av vintrar. Det här går att använda rot-avdraget för och där man genom denna skatterabatt kan sänka den totala kostnaden för arbetet med en fönsterrenovering med 30%. Det gör det än mer prisvärt.

Bor man dessutom i Stockholm så kan konkurrensen där ytterligare sänka kostnaden för en fönsterrenovering. Tar man in flera offerter - så många som möjligt - så kan man också se att priset är ytterst varierande och att man som kund sitter med trumf på hand. Du har, utan tvekan, ett bra förhandlingsläge som kan hjälpa din gamla mamma eller pappa till att klara vardagen bättre genom att bo i ett hus där man inte fryser - och som dessutom blir billigare i drift.

Mer om fönsterrenovering: http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

Effektiva behandlingar mot åderbråck

23 Nov 2018

Åderbråck är en åkomma som dels kan drabba en person rent fysiskt och dels också på ett mer estetiskt sätt. Det första kan innebära att man får svårt gå, att man upplever en känsla av tyngd i benen, att man känner viss smärta vid beröring eller att benen svullnar. Det andra hör ofta ihop med det detta.

För, även om ett åderbråck kan medföra smärta och obehag så är det så att det alltid syns - mer eller mindre. För en del så syns det väldigt tydligt och där man kan likna det vid stora larver som ringlar fram längs benen. För andra så innebär det inte att det sticker ut så mycket - där är den blå färgen mer avslöjande och där mönstret går att likna vid en spindelnät.

Åderbråck är något som de flesta av oss kommer att komma i kontakt med. Ungefär var tredje person drabbas och ålderdomen är en av de tydligaste anledningarna tillsammans med graviditet. Givet detta så brukar kvinnor oftare ha åderbråck än män. Oavsett kön så kan man dock få hjälp. Idag finns det effektiva behandlingar mot åderbråck och dessa är också av det riskfria slaget. En behandling tar inte mer än någon timme och den gör inte särskilt ont. Om vi ska förenkla så handlar det om att man går in genom millimeterstora hål och plockar bort de blodkärl som orsakat åderbråcket; dessa fyller ingen egentlig funktion och vi klarar oss bra utan dem - något som alltså innebär att en åderbråcksbehandling inte är farlig. Även laser är en fungerande metod, men även en sådan behandling brukar kompletteras med den metod vi ovan gick igenom. Den kallas för övrigt för virknålsteknik.

Kostnaden för en åderbråcksbehandling

Det som emellertid kan göra ont - speciellt för en äldre person - är det faktum att en åderbråcksbehandling kostar pengar och att detta är något som man får betala ur egen ficka. Vi ska säga att det finns en möjlighet att Landstinget bekostar en behandling, men att det då kommer att krävas mer än bara ett synligt åderbråck - hur vanprydande detta än må vara.

Det ska dels göra ont, det ska finnas risk för eksem eller för exempelvis bensår eller om man haft upprepade proppar så kan Landstinget bekosta en åderbråcksbehandling. Om inte - ja, då får man vara beredd att betala själv.

Hjälpmedel som inte kostar pengar

Det finns saker som kan lindra ett åderbråck och som kan förhindra uppkomsten av nya sådana. Mycket motion är ett exempel på hur du som ung kan förhindra att drabbas av åderbråck i äldre ålder. Stödstrumpor är också ett bra hjälpmedel som kan underlätta livet som drabbad. På apoteket finns även olika salvor som tar ner exempelvis en svullnad eller som lindrar viss smärta.

Det fungerar, men det kräver också att man upprepar sig och exempelvis skapar en rutin där man använder stödstrumpor varje kväll. Vi skulle därför säga att en behandling är det bästa alternativet och att man således påbörjar ett sparande för att ta kostnaden för en sådan. Vill man verkligen komma till botten med problemet så krävs det också ett genomgående ingrepp i professionell regi.

Är fåfänga åldersrelaterat?

18 Nov 2018

Visst är det härligt att vara ung, slippa ha rynkor, kunna göra exakt vad som helst med sin kropp och utan att man riskerar att få någon värk dagen efter? Det är i ungdomen man kan leva livet fullt ut och det är då man skapar sig en bild av vad man klarar och hur man ser ut. Tyvärr, ska man tillägga. För, den bilden är inte sann. I takt med att man åldras så ändras också det egna utseendet och den egna fysiken.

Plötsligt blir saker och ting svårare att utföra, plötsligt så känner man inte igen bilden i spegeln och plötsligt så ser man helt annorlunda ut. Man kanske har börjat få rynkor i pannan, man har kanske börjat få extra mycket skinn under hakan och man kanske har börjat tappa sitt hår. Saker som på många sätt tar bort bilden man har av sig själv - och som gör att man inte längre känner någon större glädje.

Det gör ont att bli gammal, det tar tid att acceptera åldrande - men det finns också alternativ som kan skapa större acceptans och göra livet lite lättare. Att välja olika ingrepp och behandlingar är ett sådant alternativ.

En hårtransplantation kan vara lösningen

På ålderns höst så ska man få göra vad man vill och om det handlar om att genomföra ett skönhetsingrepp där det inte finns några risker för komplikationer så tycker vi att man som anhörig ska uppmuntra detta. Har din gamla pappa svårt att acceptera att hans hårfäste dragit sig tillbaka så finns det en metod i form av FUE som kan hjälpa; en typ av hårtransplantation där man flyttar hårsäckarna en- och en och det är något som sker med speciella nålar.

Denna typ av hårtransplantation har visat sig vara ytterst effektiv och det är heller ingen metod som påverkas av hur mycket hår man tappat - detta då man kan transplantera hårsäckar även från andra områden på kroppen; ryggen, nacken, bröst och ben. FUE-metoden kommer dessutom - till skillnad från andra typer av hårtransplantationer - även med en generös garanti. Dock: ålder är en faktor. Av två anledningar kan denna hårtransplantation vara sämre för äldre.

  • Den tar tid: Av naturliga skäl vill man som äldre ha en snabb effekt av ett ingrepp. Det får man inte av denna typ av hårtransplantation. Man får räkna med att det tar uppemot ett år innan full effekt kan synas. Det gör att man får ställa det perfekta resultat som många upplever mot det faktum att sanden i timglaset rinner. Själva ingreppet tar även det tid. Räkna med 6-10 timmar. Även om det är smärtfritt så frestar det på en gammal kropp.
  • Man är gammal: Blodcirkulationen är viktig för att håret ska växa. Många äldre får sämre sådan och är därmed sämre kandidater än yngre personer. På samma sätt så är rökare, snusare och ivriga drinkare också sämre lämpade för en hårtransplantation med FUE-metoden.

Här kan man läsa om hur en hårtransplantation går till: https://www.hårtransplantation.net.

Alla som arbetar med äldre borde få massage

15 Nov 2018

Arbetar man med sjuka eller äldre personer som behöver mycket hjälp att till exempel komma i och ur sjuksängen, till och från toalett och andra bestyr, använder man kroppen mest hela tiden. Det är med kroppen som man stöttar, lyfter, vrider och hjälper patienterna med allt som de behöver. Det dagliga och fysiska arbetet gör att kroppen kan belastas på felaktigt sätt eller på ett ensidigt sätt. Görs detta i det långa loppet kan man få allvarliga belastningsskador som till sist gör att man måste sluta arbeta i förtid, och blir till sist sjukpensionär. 

Massage kan avvärja felaktiga belastningsskador

Då gäller det att man får friskvård, som motverkar framtida belastningsskador. Antingen går på man på gym och ser till att bygga de muskler som man behöver i sitt dagliga arbete, eller så kan man få massage som löser upp muskelknutar som man lätt kan få när man arbetar med muskler på ett ensidigt sätt. Att betala för massage kan kosta en hel del om man betalar det själv, som privatperson. Får man i stället massagen som en del av friskvård, betalat av arbetsgivaren, får arbetsgivare dra av det på sin skatt.

Vi behöver mer av friskvård inom sjukvården – inte mindre

Vi behöver mer av rätt slags friskvård, för alla som arbetar inom sjukvården. Dels för att varje sjuksköterska och undersköterska får alltmer att göra och ansvarar för allt fler sjuka patienter och äldre, dels för att den personal som finns i dag ska arbeta under allt längre tid i livet. Då får friskvården också större betydelse för de anställda som ska arbeta med alla belastningar som det innebär inom sjukvården.

Massage löser upp knutar

Rätt sorts massage ser till att musklerna slappnar av på rätt sätt. När man använder musklerna, arbetar de genom att spännas och ge stadga åt den belastning som man utsätter kroppen för. När musklerna är spända, behöver de sedan slappna av för att inte åstadkomma smärta. Om muskeln endast får arbeta, utan att slappna av, bildas det knutar i muskeln och knutarna i musklerna gör till sist ont, om de inte löses upp. En massör ser till att musklernas knutar löses upp och inte gör ont. Det är därför det är så viktigt för alla som använder musklerna i sitt dagliga arbete, att få regelbunden massage. Får man det från arbetet, kan man till och med be en massör komma till företaget och ge den slags massage som man behöver. Här kan du läsa mer om massage på jobbet.

Tur det finns hemstädning när de äldre inte klarar det längre

9 Nov 2018

Arbetar du med vård av äldre på något äldre boende eller inom hemtjänsten i någon kommun? Då ska du ha en stor eloge för det! Alla som väljer att arbeta med våra äldre ska ha stort tack för att de ävljer att utföra ett av världens viktigaste jobb. Det gör alla som arbetar inom skola, omsorg och sjuka. 

Man läser så hemska nyheter om hur de äldre har det illa på sina äldreboenden. Ibland inser man att bakom rubriken, är det egentligen ingen hemsk verklighet, utan det är bara en rubrik, som tidningen vill att man ska förfäras över, utan att det är så illa som det låter. Det är bra, när det är på det viset. Däremot vittnar många om en hemsk verklighet, när man som personal itne får den tid som man önskar att man hade för de äldre, för dem som är människorna som behöver omsorgen och omvårdnaden.

De äldre har blivit föremål för en intensiv vinsjakt

Det är så konstig värld som vi lever i numera. De äldre har blivit objekt för en vinstjakt. Det ahr blivit så när politikerna har låtit de äldre och sjuka blivit föremål för vinstbolag som ska tjäna pengar på att ge de äldre så lite omvårdnad som möjligt till ett så högt pris som möjligt. Och det med skattebetalarnas pengar. Är inte det konstigt? Förut, fick varje äldre människa kosta. Det var samhällets skyldighet att ta hand om sina äldre. De har en gång tagit hand om sina barn och barnbarn. De har en gång arbetat och betalat skatt, de har en gång bidragit med det som de har kunnat, för att bygga det samhälle som vi har idag. Och så ska vinstbolag tjäna pengar på deras omvårdnad. Hur kunde det bli så här?

Som tur är, är det inte alla som bor på sådana vårdhem. Många kan bo hemma. Tack vara ambulerande sjukvårdspersonal, kan många äldre bo kvar hemma och få sjukvård hemma. Kan de inte laga mat själva, kan de få hemkörd mat av hemtjänsten. Kan de inte städa själva (naturligtvis) kan de få hemstädning.

Har du någon äldre släkting som behöver hemstädning?

Om du har behov av att anlita hemstädning för någon äldre persons räkning i Stockholm, har du faktiskt 1.300 städbolag att välja mellan. Hur ska man välja? Vad är viktigt? Det brukar vara viktigast att anltia en firma med snälla och tillmötesgående personal som kommer hem och städar, är snälla, vänliga och som inte fuskar med städningen. Här kan du läsa mer om hur du kan anlita hemstädning i Stockholm.

Håret slutar inte att växa för att man blir äldre

14 Oct 2018

Jaha, tänker många och rycker på axlarna då det kommer till äldre och deras syn på skönhet. Är man gammal så har man också förbrukat sin rätt att se bra ut, att kläs sig snyggt, att sminka sig eller att - gud förbjude - genomgå någon typ av skönhetsbehandling. Det senare är ett tecken på ren och skär fåfänga; ett rop på hjälp och en desperat kamp mot klockan och för att hitta ungdomens källa. Resonerar man på det sättet så är man väldigt känslokall och visar en brist på empati. Varför skulle man som äldre inte vilja se så bra ut som det bara är möjligt?

Det är dessutom stor skillnad på olika skönhetsbehandlingar - både sett till risker, sett till effekt och sett till metodik. Utvecklingen har gått fram väldigt mycket och det innebär att många behandlingar och ingrepp i syfte att försköna idag är att anse som riskfria. Ta ett typiskt exempel på detta i form av en hårborttagning med laser - något som tilltalar många äldre.

Hårborttagning med laser oavsett ålder

En hårborttagning med laser innebär att man bränner bort hårsäckarna med röda laserstrålar. Utförs behandlingen på en seriös klinik i Stockholm så får man ett hårfritt område redan efter några behandlingar. Detta oavsett om det handlar om hakan, om ryggen, om benen, om bikinilinjen eller om rumpan.

En hårborttagning med laser ger ingen konvalescenstid heller; den enda smärtan som kan kännas - och påverka - är att man kan känna ömhet runt det behandlade området.

Där kan dels speciella krämer dämpa ömheten och dels så brukar vanliga värktabletter ta udden av eventuell smärta. Varför äldre då; hur kan en laserbehandling med laser vara så tilltalande för den målgruppen? Jo, av den enkla anledningen att håret på kroppen inte slutar växa. Den kan tvärtom bli starkare.

Passar metoden verkligen för alla?

Nej, det gör den inte. Vissa har bättre förutsättningar än andra, vissa har inte alls de förutsättningar som krävs medan en del kanske hamnar mittemellan. Den ideala kandidaten för en hårborttagning med laser har ljus hy och mörkare hår. En person med ljus hy och ljusare hår är ofta att bedömas som ett gränsfall medan personer med mörkare pigment sällan brukar rekommenderas att utföra denna typ av behandling.

Seriösa kliniker genomför ingen behandling utan en nödvändig, initial konsultation. Det är viktigt att påpeka. För att du ska veta om du är rätt typ av kandidat så måste du träffa den ansvarige specialisten innan, förklara dina förväntningar, dina problem och vad du vill med behandlingen.

Hudspecialisten i fråga - det handlar ofta om sådana - kommer att se över hur din kropp ser ut, vilket typ av pigment du har, hur pass tätt dina hårsäckar sitter samt vilken färg håret i fråga har. Det ger dig en ärlig bedömning. Därför ska man också alltid söka sig till seriösa kliniker som till exempel https://www.hårborttagninglaserstockholm.se.

 

Markiser - för ett behagligare inomhusklimat

19 Sep 2018

Att bli gammal innebär att man inte längre kan göra de saker man en gång klarat av. Detta både rent fysiskt och mentalt; man kanske inte kan gå samma sträckor, man kanske inte minns saker lika bra och man kanske behöver mer hjälp för att klara av tillvaron. Dessutom så blir man också extra känslig. Immunförsvaret blir sämre och man blir i och med detta också mer utsatt för förkylningar och andra sjukdomar.

En annan sak gäller kyla och hetta; kroppen hos en äldre person har ofta svårare att reglera sig gentemot klimatet. Om du som ung känner dig dåsig av att vistas i en lokal som är väldigt varm och där luften står stilla så kan du tänka dig samma upplevelse för en äldre. Där kan det faktiskt handla om livsfara där kroppen blir extremt utmattad och uttorkad på en väldigt kort stund. I och med detta måste man också vara vaksam på detta. En tumregel är att det hellre får vara lite för kallt än lite för varmt inomhus.

Och: det finns bra sätt att reglera detta; utan att det påverkar exempelvis exteriören på huset där den äldre bor. Den enda påverkan det alternativ vi ska flagga för är att det snarare gör ett hus vackrare. Här ska vi titta närmare på markiser.

Fördelar med markiser

Om vi säger att du är anhörig till en äldre person som bor i ett hus i Stockholm och som behöver lite extra hjälp. Här är våra argument till varför markiser kan bidra till ett lite lättare liv, med ett behagligare inomhusklimat och således också mindre risker för olyckor som en följd av att det är för varmt inomhus.

  • Lätta att styra. Idag kan man styra sina markiser med hjälp av en fjärrkontroll. Som äldre är detta naturligtvis perfekt då man slipper gå ut och ställa sig för att veva om det plötsligt skulle blir regn. Ett enkelt tryck på en knapp och markiserna åker in- och ut efter hur man vill ha det.
  • Skugga - och ljus. Vi behöver solljus, men likväl så är vi även beroende av skugga vid vissa tillfällen. Talar man om ett annat solskydd än markiser - exempelvis persienner - så går dessa ofta sönder, de förfular och gör bostaden mörkare och de går inte att titta ut genom vid nedfällt läge. En markis tar bort den direkta solen, men den släpper fortfarande in ljus. Och; man kan fortfarande se ut och kolla vad som händer i grannskapet i Stockholm.
  • Huset blir vackrare - och ökar i värde: Markiser ger en aura av lyx och kan höja hela intrycket av ett hus. Istället för att renovera en fasad eller måla om densamma så kan man anlita ett företag för att montera markiser och få samma typ av lyft. I Stockholm kan markiser vara skillnaden mellan ett högt slutpris och ett lägre sådant; av den enkla anledningen att huset vars fasad har markiser ofta upplevs som mer exklusivt. Det kan definitivt göra skillnad om ni överväger att placera er äldre släkting på exempelvis ett serviceboende och behöver sälja huset vidare.

Mer om markiser: http://www.markisstockholm.nu.

Kan jag omyndigförklara min dementa pappa?

9 Sep 2018

Att bli äldre innebär att kroppen inte längre fungerar på samma sätt som den en gång har gjort; detta som en följd av att musklerna inte längre växer och att de tvärtom börjar försvinna. Till detta brukar även andra åkommor ge sig tillkänna; problem med knän, med axlar, med leder och andra saker som kan komma som en slags dokumentation över ett helt yrkesliv.

Fysiska besvär å sido dock - än värre är när hjärnan börjar påverkas som en följd av åldrande. Minnet sviker, man blir förvirrad, man kanske får demens eller alzheimers och man kan därmed inte längre sköta sig själv utan behöver hjälp för att klara av sin vardag. Hjälp som kan innebära hemtjänst, ett äldreboende eller något annat liknande alternativ som finns för att ge ett drägligt liv på ålderns höst.

Som anhörig så är detta ofta väldigt plågsamt och det kan även skapa en stor oro. Man kanske ser att pappa inte längre är förmögen att ta hand om sig själv, att han är olämplig att köra bil, att han är en fara för sig själv och andra - kanske glömmer plattorna på i hemmet, eller röker i sängen.

Pappan å sin sida säger sig vara kärnfrisk och vägrar vare sig hjälp eller utredningar gällande sin mentala status. Vad göra; kan man omyndigförklara sin pappa i detta läge? Nej, det kan du inte. Du kan inte omyndigförklara någon i Sverige längre. Sedan 1989 så har det begreppet tagits bort och istället ersatts av förvaltare och godmanskap. Det innebär att du kan ansöka om förvaltarskap till din pappa och låta tingsrätten - inom familjerätt - utreda ärendet.

äldre man håller hand med en sköterska

Kontakta en jurist inom familjerätt

Hur du ska gå tillväga är du först kontaktar en jurist inom familjerätt, t ex https://www.familjerättstockholm.com, och får hjälp med allt juridiskt som rör frågan. En expert inom familjerätt är alltid till stor hjälp i dessa frågor. Finns det fler anhöriga som kan hjälpa dig så är också chanserna större att ni dels kan övertyga pappa om att han är i behov av hjälp och dels också kunna påverka Tingsrätten - om det går så långt.

Tingsrätten kommer att starta en utredning och skulle denna visa att sin pappa är oförmögen att ta hand om sig själv - som en följd av exempelvis demens - så kommer rätten också att utse en förvaltare. En så kallad huvudman.

Du kan själv ansöka om att få vara god man till din pappa. Ansöker du om att få bli god man så kommer du att bedömas av Överförmyndarmyndigheten. Det krävs ingen utbildning eller speciella kvalifikationer: man ska bedömas vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för att få bli god man. Du ska har ordnad ekonomi och inte själv stå under förvaltarskap

Har ni upprättat ett testamente?

2 Sep 2018

Frågan i rubriken kan upplevas som okänslig att ställa, men det är ändå något som berör många och som definitivt kan påverka livet för de man håller kär. I Sverige så regleras vår kvarlåtenskap av vår arvsrätt och mer specifikt i ärvdabalken. Den säger i sin tur vem som har rätt att ärva, vilken andel varje person har samt i vilken ordning.

Ett väldigt bra system på det stora hela, men som dock har brister och där kommer ett testamente in i bilden. Vår arvsrätt är inte okränkbar. Bröstarvingar kan aldrig bli av med sin arvslott, barn till en avliden har alltid rätt till sin del av arvet. I övrigt så kan man faktiskt påverka genom att skriva ett testamente.

Egentligen så är det logiskt att man gör det. Genom livet så har man kanske fattat tycke för vissa, medan man inte alls hyser någon större kärlek för. Även om man är släkt genom blod så innebär det inte att man per se behöver umgås och än mindre älska varandra, eller hur?

Kontakta en advokat och upprätta ett testamente

Den största bristen inom arvsrätt och ärvdabalken handlar om hur den egna relationen på pappret ser ut. Här finns det en tydlig skillnad mellan att leva som gift och att leva som sambos. Det förra innebär att makan efter en avliden ärver efter sin avlidne make - och att barnen får vänta på sin del av arvet fram till dess att även mamman avlider.

Skulle däremot mamman och pappan till barnen levt tillsammans som sambos så kommer dels barnen att ha rätt att ärva direkt och dessutom så kommer mamman inte att ärva mer än det man tillsammans köpt.

Där finns en tydlig skillnad och en potentiell orättvisa som kan innebära att mamman (eller pappan) ställs på bar backe efter att partnern avlidit. Här kan ett testamente göra stor skillnad. Som sambos så bör man ta denna fråga på allvar. I ung ålder så känns döden abstrakt, men olyckor kan inträffa och därför så bör man också säkra och trygga framtiden för den man älskar. Det kan absolut göras genom testamentet och för att vara på den säkra sidan så bör detta utformas och skrivas ihop tillsammans med en advokat som är specialiserad på familjerätt.

En advokat inom familjerätt ser till att testamentet blir giltigt

Först och främst: det går att upprätta ett testamente utan någon jurist eller advokat. Det finns exempelvis mallar som går att ladda ner online. Vi skulle dock säga att man ändå gör bäst i att ta juridisk hjälp. Det tar inte speciellt lång tid och kostar således inte heller så mycket pengar; den summa man betalar säkrar dessutom att den egendom man äger hamnar där man själv vill den dagen man avlider. Man betalar för en vetskap om att det skrivna testamentet utan tvekan kommer att vara giltigt och att de formkrav som finns - och måste följas - är korrekta.

I samband med att man upprättar ditt testamente så ska också två stycken oberoende vittnen underteckna detta. Det gäller oavsett om man upprättar testamentet via en mall på internet eller genom att ta professionell hjälp av en advokat eller jurist.

 

Även äldre vill se snygga och smäckra ut

22 Aug 2018

Ett av de svåraste som kommer med att åldras är att se hur kroppen förfaller. Det är , helt enkelt, tufft att se se hur ungdomen blåst förbi varenda gång man tittar sig i spegeln. Det hör väl ändå till? Ja, förvisso - men det gör ändå inte det hela lättare.

Det finns saker som går att göra i syfte att se yngre ut och nu - jämfört med hur det var för några år sedan - så behöver inte ett ingrepp vara synonymt med en regelrätt operation. En operation som kan vara en ren livsfara för en äldre människa i och med att man ofta använder narkos.

Tacksamt då att det finns metoder som vare sig sätter den egna hälsan på spel eller som kommer med något bäst-före-datum. Behandlingar som passar såväl gammal som ung och oavsett könstillhörighet.

Coolsculpting fryser - och avlägsnar - fettdepåerna

Oavsett vilken ålder man befinner sig i så går det inte att punktbränna bort fett. Den lilla kulan som skymtar fram ovanför midjan, filéerna på ryggen eller den dubbelhaka som syns går inte att träna bort. Du kan träna och bli av med fett, men du kan inte styra var på kroppen.

Sit-ups kommer att ge dig en stark magmuskulatur, men den kommer fortfarande att vara dold under ett lager av fett. Som äldre så kan man ofta inte heller motionera i den omfattning man vill - eller är van vid - och detta på grund av att kroppen inte längre klarar av de moment som krävs för att bränna fett.

Det är här en ny behandling vid namn coolsculpting kommer in i bilden och om denna ska vi tala om här. Coolsculpting innebär att man kan bli av med fett - var som helst på kroppen - till minimala risker. En behandling tar ungefär mellan 1-3 timmar och den är helt smärtfri. Det känns ungefär som att placera en ispåse på kroppen. Det kan således bränna lite eller sticka till - men inte värre än så. Efter en behandling så kan man direkt vara tillbaka i träning, i arbete eller till det sociala liv man har.

Det krävs ingen tid av sängliggande och rekreation - coolsculpting kräver ingen konvalescens. Ett väldigt bra val då det kommer till att reducera mängden fett och därigenom känna sig ung och fräsch igen.

Så fungerar coolsculpting

Principen - och här kommer vi att förenkla - för coolsculpting innebär att man använder sig av kyla. Man fryser, med hjälp av ett instrument - ner fettdepåer till en temperatur på minus 8 grader. Därefter så använder man vakuum för att suga bort fettet i fråga. En behandlad fettcell är för alltid borta.

Det är den förenklade versionen av hur en behandling går till och den ger en bra bild av vad vad du kan förvänta dig. Tillsammans med det vi tidigare nämnt - kort behandlingstid och ingen konvalescens - är egentligen det man behöver veta.

Viktigt är dock att addera följande: det är ingen metod för dig som vill bli av med kilon på ett snabbt och effektivt sätt. Coolsculpting är en mer estetisk metod som innebär att man formar till kroppen. Ett perfekt komplement till den vardagsmotion du hänger dig åt - tillsammans med rätt kost - för att bli av med överflödiga kilon. Coolsculpting formar till och ger dig den kroppsform du eftersträvar.

Läs vidare om coolsculpting på https://www.coolsculptings.se.

Så kan man underlätta för en äldre patient

20 Aug 2018

Att bli äldre, är inget man tänker på när man är ung. De flesta tänker inte på hur det blir när man blir äldre. Det kanske är bra det. Är man ung ska man tänka på roliga saker. Men de flesta har faktiskt roligt under tiden de åldras. En del tas på sängen över själva åldrandet, och upptäcker senare att plötsligt blev de gamla och behövde mer och mer hjälp. Att åldras i Sverige är en relativt god historia. Vi tar ändå hand om våra gamla på ett humant sätt. Det som blir nyheter är ju alla avvikelser på när vården brister och blir nyhetsstoff i tidningarna. Det är som hälsan som tiger still. Så länge saker och ting fungerar, blir det inga nyhetsrubriker. Vi hör inte om alla de äldre som blir väl omhändertagna på landets åldringsvårdsplatser.

För dem som står inför att återvända hem, efter en tids sjukdom finns det en hel del som man som anhörig, eller personal kan tänka på och som kan underlätta för de äldres vardag. Här listar vi några av de förändringar som man kan göra innan det är dags för de äldres vardag hemma.

Avlägsna trösklar

Ta bort trösklar är bland det första och viktigaste du kan göra för den som är gammal och som ska kunna ta sig fram obehindrat och inte snubbla på trösklarna hemma.

Anpassad toalett

Många äldre har svårt att sätta sig och stiga upp. Då kan man installera en handikapptoastol, med högre säte, större handtag och en stadig ställning som den äldre kan luta sig mot när han eller hon ska sätta sig och stiga upp.

Anpassade redskap

Det finns utmärkta redskap som hjälper till att ta på och av strumpor. Osthyvlar som har en annan sorts handtag, liksom brödknivar som har mer greppvänliga handtag.

Anpassad stol

Det finns särskilda gungstolar som underlättar för dem som har svårt att sätta sig eller ställa sig efter sittande läge.

Anpassad säng

Till sist vill vi poängtera vikten av att installera en säng som är tillräckligt stadig så den som är äldre kan sätta sig och lägga sig och stiga upp ur och få den stadga som de behöver i sin säng. De sjukhussängar som finns på vårdinrättningar och ålderdomshem, är hårda, obekväma och inte alls anpassade för de äldre. De är inte sköna, och är man äldre är man värd en riktigt bekväm säng. Här kan du läsa mer om sängar i Stockholm som passar äldre och alla som behöver sängar med kvalitet.

← Äldre inlägg