Vård av äldre

Kan jag omyndigförklara min dementa pappa?

Att bli äldre innebär att kroppen inte längre fungerar på samma sätt som den en gång har gjort; detta som en följd av att musklerna inte längre växer och att de tvärtom börjar försvinna. Till detta brukar även andra åkommor ge sig tillkänna; problem med knän, med axlar, med leder och andra saker som kan komma som en slags dokumentation över ett helt yrkesliv.

Fysiska besvär å sido dock - än värre är när hjärnan börjar påverkas som en följd av åldrande. Minnet sviker, man blir förvirrad, man kanske får demens eller alzheimers och man kan därmed inte längre sköta sig själv utan behöver hjälp för att klara av sin vardag. Hjälp som kan innebära hemtjänst, ett äldreboende eller något annat liknande alternativ som finns för att ge ett drägligt liv på ålderns höst.

Som anhörig så är detta ofta väldigt plågsamt och det kan även skapa en stor oro. Man kanske ser att pappa inte längre är förmögen att ta hand om sig själv, att han är olämplig att köra bil, att han är en fara för sig själv och andra - kanske glömmer plattorna på i hemmet, eller röker i sängen.

Pappan å sin sida säger sig vara kärnfrisk och vägrar vare sig hjälp eller utredningar gällande sin mentala status. Vad göra; kan man omyndigförklara sin pappa i detta läge? Nej, det kan du inte. Du kan inte omyndigförklara någon i Sverige längre. Sedan 1989 så har det begreppet tagits bort och istället ersatts av förvaltare och godmanskap. Det innebär att du kan ansöka om förvaltarskap till din pappa och låta tingsrätten - inom familjerätt - utreda ärendet.

äldre man håller hand med en sköterska

Kontakta en jurist inom familjerätt

Hur du ska gå tillväga är du först kontaktar en jurist inom familjerätt, t ex https://www.familjerättstockholm.com, och får hjälp med allt juridiskt som rör frågan. En expert inom familjerätt är alltid till stor hjälp i dessa frågor. Finns det fler anhöriga som kan hjälpa dig så är också chanserna större att ni dels kan övertyga pappa om att han är i behov av hjälp och dels också kunna påverka Tingsrätten - om det går så långt.

Tingsrätten kommer att starta en utredning och skulle denna visa att sin pappa är oförmögen att ta hand om sig själv - som en följd av exempelvis demens - så kommer rätten också att utse en förvaltare. En så kallad huvudman.

Du kan själv ansöka om att få vara god man till din pappa. Ansöker du om att få bli god man så kommer du att bedömas av Överförmyndarmyndigheten. Det krävs ingen utbildning eller speciella kvalifikationer: man ska bedömas vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för att få bli god man. Du ska har ordnad ekonomi och inte själv stå under förvaltarskap

9 Sep 2018