Vård av äldre

Markiser - för ett behagligare inomhusklimat

Att bli gammal innebär att man inte längre kan göra de saker man en gång klarat av. Detta både rent fysiskt och mentalt; man kanske inte kan gå samma sträckor, man kanske inte minns saker lika bra och man kanske behöver mer hjälp för att klara av tillvaron. Dessutom så blir man också extra känslig. Immunförsvaret blir sämre och man blir i och med detta också mer utsatt för förkylningar och andra sjukdomar.

En annan sak gäller kyla och hetta; kroppen hos en äldre person har ofta svårare att reglera sig gentemot klimatet. Om du som ung känner dig dåsig av att vistas i en lokal som är väldigt varm och där luften står stilla så kan du tänka dig samma upplevelse för en äldre. Där kan det faktiskt handla om livsfara där kroppen blir extremt utmattad och uttorkad på en väldigt kort stund. I och med detta måste man också vara vaksam på detta. En tumregel är att det hellre får vara lite för kallt än lite för varmt inomhus.

Och: det finns bra sätt att reglera detta; utan att det påverkar exempelvis exteriören på huset där den äldre bor. Den enda påverkan det alternativ vi ska flagga för är att det snarare gör ett hus vackrare. Här ska vi titta närmare på markiser.

Fördelar med markiser

Om vi säger att du är anhörig till en äldre person som bor i ett hus i Stockholm och som behöver lite extra hjälp. Här är våra argument till varför markiser kan bidra till ett lite lättare liv, med ett behagligare inomhusklimat och således också mindre risker för olyckor som en följd av att det är för varmt inomhus.

Mer om markiser: http://www.markisstockholm.nu.

19 Sep 2018