Vård av äldre

“Det bästa var att få höra äldre berätta sin historia”

I början av 20-års åldern arbetade Mikael Andersson inom hemtjänsten i sin gamla hemstad Skellefteå. Det var först bara ett extraknäck efter åren på gymnasiet och Mikael hade ännu inte bestämt sig vilken väg han skulle gå i yrkeslivet. När han blev erbjuden ett jobb inom hemtjänsten tänkte han först bara “tja, varför inte?”. Han hade ingen vårdutbildning, ingen direkt erfarenhet av äldre och tog mest jobbet för pengarnas skull.

Men det skulle snart visa sig att han ändå passade för yrket.

- Det bästa med att jobba inom hemtjänsten var att få träffa alla äldre människor som hade så mycket att berätta, säger Mikael Andersson.

Hans intresse för andra människor blev en viktig pusselbit i yrkesrollen och timmarna på extrajobbet växte och blev så småningom mer eller mindre en halvtidstjänst under några år. Mikael Andersson upplevde det som lärorikt och positivt att få komma hem till andra människor och se hur de hade det i sina hem. Att få se foton och höra dem berätta om sina liv och erfarenheter.

- Jag tycker att det var ett mycket socialt jobb, säger han.

- Och till det bästa hör förstås också allt gott fikabröd man blev bjuden på, tillägger han halvt på skämt, halvt på allvar.

Svårt bemöta dementa

Det är nu några år sen Mikael arbetade inom hemtjänsten i Umeå. I dag har han prövat på en rad olika arbeten inom mediebranschen som han senare valde att utbilda sig inom. När han nu i 30-års åldern tänker tillbaka på arbetet inom hemtjänsten har han ett par funderingar. Det handlar om de utmaningar som han ställdes inför i mötet med äldre.

- Det svåraste med jobbet inom hemtjänsten var att bemöta äldre som var dementa. Eftersom jag inte hade någon vårdutbildning var det svårt för mig att veta vad de behövde. Det önskar jag att jag hade haft, säger han så här i efterhand.

 När han träffade äldre som verkade deprimerade kände han att han inte räckte till för deras behov.

- Det är tyvärr inte ovanligt att träffa äldre som inte mår så bra. Utan utbildning visste jag inte hur jag skulle hantera det, säger han.

- Men mina minnen av hemtjänst-jobbet är ändå mest positiva!

Mikael Andersson heter i verkligheten något annat. Han vill inte använda sitt riktiga namn eftersom äldre eller anhöriga till de äldre han arbetat hos kanske skulle uppfatta det som olämpligt att han pratade om möten i deras hem.

26 Aug 2016