Vård av äldre

Detta skulle alla sjukskötare behöva

De flesta som hänger med i nyhetssvängen känner till att det råder stor brist på utbildade sjuksköterskor. I maj publicerade kvällstidningen Expressen ett stort reportage om bristen av sjuksköterskor, vad det beror på och vilka slutsatser man kan dra av det. Enligt Expressen fattas det mellan 39.000-45.000 sjuksköterskor inför de kommande 10 åren. Och det tar minst 3 år för en sjuksköterska att utbilda sig. Det innebär att vi skulle behöva många fler sjuksköterskor än de som just nu går på landets olika sjuksköterskeutbildningarna.

Vi behöver behålla fler sjuksköterskor idag

Framför allt handlar det dessutom om att vi behöver kunna få de som är utbildade sjuksköterskor att stanna kvar i yrket. Alltför många väljer andra yrkesvägar.

– Vi är inne i den största generationsväxlingen som vi haft i svensk hälso- och sjukvård, även i Västerbotten, säger Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör på Norrlands universitetssjukhus till Expressen. 

Vi som har arbetat inom sjukvården vet att det är ett tungt fysiskt arbete. Förutom den fysiska aspekten på arbetet kan det många gånger vara ett stressigt arbete, där en del arbetsuppgifter går åt enbart till att hitta sjukvårdsplatser till alla patienter och hålla vissa patienter borta så gott det går.

Många sjuksköterskor utför fel arbetsuppgifter

Att ägna sin arbetstid åt att enbart hitta sängar till behövande kan vara mycket påfrestande vilket kan göra att många sjuksköterskor tappar lusten att arbeta. Andra berättar om dålig arbetsmiljö, svaga chefer som inte tar tillvara sjuksköterskornas önskemål för att kunna utföra ett fullgott arbete. Vissa blir utbrända, med långa konvalescenser som följd. Här skulle vi önska alla sjuksköterskor regelbunden massage och omvårdnad för att de skulle kunna fortsätta orka göra ett av vårt samhälles viktigaste arbete. För vad kan vara viktigare än att ta hand om våra sjuka i samhället? 

Vi önskar gratis massage och träning åt sjuksköterskorna

Alltså ser vi att om sjuksköterskorna själva hade tillgång till sådant som skulle kunna återföra dem i avslappnign och vila, skulle säkert många kunna orka arbeta inom yrket fler år. Här önskar vi i den bästa av världar att alla sjuksköterskor kunde få gratis träning på gym och gratis massage.

Intresserad av yrket som massör eller akupunktör?

Utbilda dig till massaör eller akupunktör? Det är en stor efterfrågan på dessa behandlngar. Det handlar om att se till andra människors välbefinnande och förebygga förslitningsskador. Se till att människor håller sig mer friska än annars. De ska orka om någon ska orka. Dessutom är det både en och annan som skulle behöva en rejäl lönehöjning. Det har vi egentligen råd med, eller hur? Är du intresserad av att utbilda dig till massör eller akupunktör?

20 Jul 2018