Vård av äldre

Farmor har blivit senil och behöver hemtjänst

Din mamma har börjat glömma tider och upprepar hela tiden samma sak. Du börjar tycka att det här är tjatigt och någonstans inom dig gnager också misstanken att hon kanske börjat bli senil. Då är det dags att ta med din gamla mamma på en hälsokontroll så att du får hjälp med en medicinsk bedömning. Det kan vara dags för din mamma att få hjälp av duktig hemtjänstpersonal för att klara vardagen.

Kanske har du en mamma som du vet kommer att förneka sina egna problem - då kan det vara läge att förvarna läkaren om det innan du och din mamma kommer till läkarbesöket.

Många vuxna barn vårdar sina föräldrar i hemmet i dag. Men enligt Socialtjänstlagen ska äldre som behöver hjälp få ett erbjudande om hjälp och stöd utifrån. De flesta kommuner i landet har i dag så kallade anhörigkonsulenter. Deras uppgift är att hålla i de kontakter som den äldre inte längre klarar själv. Till exempel i mötet med hemtjänst, hälsocentral och andra som kan behöva kontaktas.

Anhöriga behöver avlastas

Du som lever nära en anhörig som blivit senil märker snart att det är påfrestande. Tålamodet tryter när samma fråga kommer upp gång efter gång. Det är jobbigt men innebär också en sorg för många att se sina föräldrar förändras och märkas av sjukdom. Man kan känna att man förlorar sin mamma eller pappa till sjukdomen. Då är det viktigt att bli avlastad av yrkeskunniga personer som vet hur människor med demens ska bemötas. Det är mycket viktigt att du som anhörig tar den hjälp du kan få, du behöver nämligen avlastning för att själv orka.

Kunnig hemstjänstpersonal

Inom hemtjänsten finns flera firmor att välja bland. Att välja firma för hemtjänst kan kännas svårt och krångligt. Men istället för att sitta och läsa lyft telefonen! Ställ de frågor du har på hjärtat så får du svar. Att läsa hur en firma arbetar är bra, men när det handlar om mjuka frågor som omsorg om gamla föräldrar kan det vara skönt att få tala med någon som kan formulera svar på just de frågor som du själv bär på.

Inom hemtjänsten är man proffs på att hantera äldre. Det är vanligt med senila inom den här omsorgsgruppen. När du ska välja en firma som ska sköta hemstjänsten hemma hos en anhörig, så förklara vad som är viktigt för just era behov. Berätta så mycket som möjligt om hur seniliteten påverkar vardagen. På så sätt kan hemtjänst-firman få en bra bild av den som behöver hjälp och kan också förstå vilka frågor du behöver ha svar på.

Kolla om farmor har rätt till hemtjänst

Hjälp med hemtjänst är något som kommunen prövar utifrån den enskildes behov. Ibland kan det vara svårt att få hemtjänst på grund av att det bor många äldre på samma ort och kommunen kan ha svårt att få pengarna att räcka till.

I en del fall kan kommuner föreslå ett demensboende. Men många äldre vill förstås bo kvar hemma så länge det är möjligt. Det finns också kommuner som arbetar med speciella team i omsorgen för just demenssjuka. Men om du har möjlighet att välja ett privat alternativ, om du ska välja firma för hemtjänst så finns goda möjligheter att få en bra omsorg för din mamma eller annan anhörig som börjat bli senil.

12 Jan 2017