Vård av äldre

Har ni upprättat ett testamente?

Frågan i rubriken kan upplevas som okänslig att ställa, men det är ändå något som berör många och som definitivt kan påverka livet för de man håller kär. I Sverige så regleras vår kvarlåtenskap av vår arvsrätt och mer specifikt i ärvdabalken. Den säger i sin tur vem som har rätt att ärva, vilken andel varje person har samt i vilken ordning.

Ett väldigt bra system på det stora hela, men som dock har brister och där kommer ett testamente in i bilden. Vår arvsrätt är inte okränkbar. Bröstarvingar kan aldrig bli av med sin arvslott, barn till en avliden har alltid rätt till sin del av arvet. I övrigt så kan man faktiskt påverka genom att skriva ett testamente.

Egentligen så är det logiskt att man gör det. Genom livet så har man kanske fattat tycke för vissa, medan man inte alls hyser någon större kärlek för. Även om man är släkt genom blod så innebär det inte att man per se behöver umgås och än mindre älska varandra, eller hur?

Kontakta en advokat och upprätta ett testamente

Den största bristen inom arvsrätt och ärvdabalken handlar om hur den egna relationen på pappret ser ut. Här finns det en tydlig skillnad mellan att leva som gift och att leva som sambos. Det förra innebär att makan efter en avliden ärver efter sin avlidne make - och att barnen får vänta på sin del av arvet fram till dess att även mamman avlider.

Skulle däremot mamman och pappan till barnen levt tillsammans som sambos så kommer dels barnen att ha rätt att ärva direkt och dessutom så kommer mamman inte att ärva mer än det man tillsammans köpt.

Där finns en tydlig skillnad och en potentiell orättvisa som kan innebära att mamman (eller pappan) ställs på bar backe efter att partnern avlidit. Här kan ett testamente göra stor skillnad. Som sambos så bör man ta denna fråga på allvar. I ung ålder så känns döden abstrakt, men olyckor kan inträffa och därför så bör man också säkra och trygga framtiden för den man älskar. Det kan absolut göras genom testamentet och för att vara på den säkra sidan så bör detta utformas och skrivas ihop tillsammans med en advokat som är specialiserad på familjerätt.

En advokat inom familjerätt ser till att testamentet blir giltigt

Först och främst: det går att upprätta ett testamente utan någon jurist eller advokat. Det finns exempelvis mallar som går att ladda ner online. Vi skulle dock säga att man ändå gör bäst i att ta juridisk hjälp. Det tar inte speciellt lång tid och kostar således inte heller så mycket pengar; den summa man betalar säkrar dessutom att den egendom man äger hamnar där man själv vill den dagen man avlider. Man betalar för en vetskap om att det skrivna testamentet utan tvekan kommer att vara giltigt och att de formkrav som finns - och måste följas - är korrekta.

I samband med att man upprättar ditt testamente så ska också två stycken oberoende vittnen underteckna detta. Det gäller oavsett om man upprättar testamentet via en mall på internet eller genom att ta professionell hjälp av en advokat eller jurist.

 

2 Sep 2018