Vård av äldre

Hur hanterar man en vårdnadstvist om barnbarnen?

I samband med skilsmässor så sker tyvärr också konflikter. De flesta gäller bodelningen och bouppteckningen där parterna inte kan enas om vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar i huset och hur mycket denne i så fall sa köpa ut den andre för. Sådana konflikter är jobbiga, men de är i jämförelse med en annan konflikt ganska lätta att hantera. Bråkar man om pengar och om materiella ting så är det en sak - handlar bråket istället om det käraste man har så är det en helt annan femma.

En vårdnadstvist där man tvistar om vilken som ska ha vårdnaden om de gemensamma barnen är en konflikt som sätter allt på spel. Det handlar om en relativt svårlöst - ofta långdragen - process där man hela tiden svävar i ovisshet.

Vi ska dock säga att man - även om man förlorar en vårdnadstvist - har rätt att träffa sina barn. Skillnaden är att man inte längre är med och fattar avgörande beslut om barnens framtid eller får ha dem boende hos sig. Man har umgängesrätt - men ingen makt att påverka.

Får du träffa dina barnbarn efter en vårdnadstvist?

Som närstående - exempelvis som mamma - till en son som befinner sig i en vårdnadstvist så kan situationen vara väldigt skrämmande. Dels så ser man sitt eget barn fara illa och del så ser man också sina barnbarn göra detsamma. Kommer jag att få träffa mina barnbarn - kommer de att besöka mig, f å r de besöka mig? Frågorna kan bli många och tyvärr så finns det inga bra svar.

Om din son hamnat i en vårdnadstvist gentemot barnens mamma och det visar sig att hon vinner denna så är det också upp till henne om dina barnbarn ska få träffa dig. Tyvärr, det finns ingen laglig rätt för att du ska få träffa dina barnbarn. Du kan söka om hjälp hos Socialnämnden och låta dem försöka få till stånd möten - men på det stora hela så är det mamman som bestämmer (i just det här fallet). Den relation du har- har haft till henne kommer alltså att vara direkt avgörande.

Visitation Rights fungerar i USA

I USA finns ett system som gör det möjligt för mor- och farföräldrar att få träffa sina barnbarn efter en vårdnadstvist - den motsvarighet de har. Det kallas för Visitation Rights. Liknande motioner har lagts fram i vår egen Riksdag och i exempelvis våra nordiska grannländer så finns liknande lösningar.

Vi får hoppas att denna fråga hittar en lösning snart. Som mor- och farförälder så ska man inte drabbas av att en vårdnadstvist äger rum och bli avskuren från det som brukar kallas för livets dessert - sina barnbarn.

Mer läsning: Vårdnadstvist som pappa

2 May 2018