Vård av äldre

Jobba inom vården – tre olika yrken

Att jobba inom vården ställer ofta stora krav på den anställde. Man bör vara stresstålig, empatisk och ha god social förmåga för att lyckas bra inom branschen. Samtidigt bör man givetvis tycka om att vårda andra människor, som ju i princip samtliga yrken i branschen går ut på.

Den som vill jobba inom vården kan se fram emot en god arbetsmarknad. Över hela landet söks det med ljus och lykta efter personal som kan jobba hos olika vårdinstanser. Till exempel söks det många sjuksköterskor till sjukhus och undersköterskor till hemtjänst och äldreboenden.

Undersköterska

Som undersköterska jobbar man ofta inom hemtjänst och äldreboende, eller på vårdavdelning och mottagning. Som i de flesta andra vårdyrken arbetar undersköterskor mycket nära andra människor, och omsorg och omvårdnad är det som är i centrum av arbetet.

Den som vill bli undersköterska går en mycket god arbetsmarknad till mötes. Tittar man på Arbetsförmedlingens yrkesprognoser, framgår det att det råder mycket liten konkurrens om jobben i stort sett hela landet, inklusive storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Dock görs en skillnad på undersköterskor inom hemtjänst och äldrevård, samt undersköterskor på vårdavdelning. Undersköterskor på vårdavdelning möter nämligen en något hårdare konkurrens i regionen kring Stockholm samt Småland än de inom hemtjänst. Fortfarande bedöms dock konkurrensen i Stockholm och Småland vara ”liten”.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska finns det en rad olika inriktningar man kan välja. Till exempel kan man arbeta som ambulanssjuksköterska, barnmorska eller som sjuksköterska inom äldrevården. Även sjuksköterskor möter, i likhet med undersköterskor, en god arbetsmarknad de närmsta åren.

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser råder det till exempel en mycket liten konkurrens om jobben för specialistsjuksköterskor – över hela landet. Den med en sådan utbildning i bagaget kan alltså i princip välja var i landet den vill jobba – oavsett om det är i Stockholm, Umeå eller Malmö.

Ovan nämnda yrkesprognos gäller för specialistsjuksköterskor. Tendenserna ses dock även i andra grupper med sjuksköterskeutbildningar. Ett exempel är barnmorskor där konkurrensen, oavsett om det gäller Stockholm, Göteborg eller småstad, är mycket liten. Barnmorskor är bara ett av de vårdyrken där det råder kraftig brist på personal.

Kiropraktor

Ett lite mer ovanligt vårdyrke. En kiropraktor är ofta anlitad till att behandla smärta på olika delar i kroppen. Ofta är det smärta i ryggen som en kiropraktor får behandla, men det kan lika gärna handla om huvudvärk eller smärta på andra platser i kroppen.

En kiropraktor behöver ha goda medicinska kunskaper, samtidigt som man också tycker om att arbeta med människor och med kroppen. Hur arbetsmarknaden ser ut generellt för kiropraktorer är ganska svårt att säga, då det är relativt få sysselsatta i landet idag. Arbetsförmedlingen konstaterar dessutom att de flesta svenska kiropraktorer är egenföretagare.

10 Apr 2017