Vård av äldre

Jordbegravning eller kremering - en begravningsbyrå ger dig råd

När en människa dör ställs vi både inför stora existentiella frågor men också en rad rent praktiska göromål som ska ordnas inför begravningen. Ibland vet vi hur den som dör vill ha sin begravning och den sista vilan. Ibland inte. För en anhörig som står inför många praktiska beslut efter ett dödsfall kan det ofta vara skönt att luta sig mot en erfaren och professionell begravningsbyrå.

För invånare i Stockholm har det blivit vanligare med kremering de senaste decennierna. Utrymmet för traditionell jordbegravning är begränsad och i en stor stad som Stockholm täcker inte ytan till för att alla ska begravas i en stor kista i jorden. Du som har frågor och funderingar kring det här kan med fördel vända dig till en begravningsbyrå på Södermalm eller en annan stadsdel som du själv tillhör för att be om råd kring det här.

Tankar inför begravningen

De känslomässiga frågorna är av största vikt inför ett avsked som begravningen faktiskt är. Vi som ska gå på begravningen ger vårt sista farväl och det är en av civilisationens mest laddade ceremonier. Allt kan kännas mycket starkt och symboliskt. Du som är nära anhörig och ska ombesörja begravningen känner kanske press och oro för att begravningen inte ska bli tillräckligt bra. Till att börja med måste du förstå att du bara kan göra ditt bästa. Har du det så kallade vita kuvertet att tillgå är det ofta en god hjälp, det är skönt att kunna läsa hur den som har dött ville ha det. Är din anhörige i livet kanske du ska ta mod till dig att våga fråga redan innan döden inträffar. Det kan vara skönt både för dig och den som ligger inför döden att veta att ni är överens om själva ritualen. Men det där är en fråga som du själv känner bäst hur du vill göra med.

 

Av jord ska du åter bli

Många tänker nog på orden “av jord är du kommen av jord ska du åter bli” när de försöker se en begravning framför sig. Tanken med de här orden är förstås att vi människor ska återgå till naturens eget kretslopp och bli en del av jorden rika mull. Det är en starkt och naturlig bild vi gärna lutar oss mot i sorgens stund. Den naturliga döden. Det är en del av världens kretslopp i allas liv.

När prästen läser dess ord, blir ofta en uppskattad symbolisk handling under själva ceremonin för de anhöriga. Känner du att det här betyder mycket för dig bör du ta upp det med personalen på begravningsbyrån som då kan hjälpa dig att ge råd kring traditionell jordbegravning eller kremering.

Fördelarna med kremering är å andra sidan rätt många. Om den dödas kropp kremeras går förloppet av nedbrytning mycket fort jämfört med en traditionell jordbegravning. Du kan få askan i en urna och väljer själv hur du vill att sista vilan ska gå till. Allt detta kan begravningsbyrån ge råd om.

13 Feb 2017