Vård av äldre

Kommer framtidens pensionärer att ha sämre tänder?

Enligt en i Tandläkartidningen publicerad undersökning kring äldre personers mun- och tandhälsa så upplevde många äldre - de tillfrågade var medlemmar i PRO - att deras tänder var i gott skick; och de upplevde även att samma sak gällde deras jämnåriga bekanta. Glädjande och ett kvitto på att vi i Sverige har det väldigt bra förspänt med skickliga tandläkare som i kombination med egen skötsel (tandborstning) och en sund kost leder till mindre besvär på ålderns höst.

Och, om så ej skulle vara fallet så upplever ändå många äldre att livet med exempelvis tandproteser är fullt fungerande; något som man kan tacka den stora utvecklingen inom området för. Dagens tandproteser är bättre, de skaver inte, glappar inte och då de dessutom ser likadana ut som vanliga tänder så finns även en estetisk fördel.

Kort och gott: våra äldre har mindre besvär med sina tänder än vad föregående generationer haft. Det har, av allt att döma, blivit lättare att se åren förflyta och där man, trots detta, kan leva ett liv med friska och fina tänder i munnen.

Barn i Stockholms fattiga områden har sämre tänder

Frågan är om utvecklingen nått sin kulmen? Är denna generation - och vår, vi som är i åldern mellan 30-50 år - de sista som kommer att möta ålderns höst med friska tänder? Frågan är relevant sett till en annan undersöknings om nyligen genomförts av tandläkare i Stockholm.

Denna skedde i syfte att klargöra hur våra barns tänder ser ut; en undersökning som kom med en fadd eftersmak. För första gången på mycket länge så kunde man nämligen se en viss försämring och där framförallt tandläkare i Stockholm slog larm om tandstatusen på barn i fattiga områden.

Skillnaden mellan fattiga barns tänder och rika barns diton var nämligen häpnadsväckande. Barn i fattiga områden hade större problem med karies och frätskador och de hade samtidigt också en mindre benägenhet att A) borsta sina tänder och B) besöka en tandläkare. Här krävs det insatser. Barns tänder är värda att ta på allvar och vikten av att i tidig ålder lära sig om skötsel och hygien. Här krävs information och samordnade insatser från både tandläkare och skolor i Stockholm. Denna fråga måste lösas; alla ska ha rätt till fina tänder även vid ålderns höst. Som barn bygger man den grund som man sedan kan stå på genom resten av livet.

Ät rätt - en uppmaning från tandläkare

En gemensam nämnare kring sämre tänder - oavsett ålder - som många tandläkare pekar på handlar om kosten vi numera intar. Vi äter sämre och vi äter mat som inte tillagas från grunden. Hur vi äter den är också avgörande till tändernas sämre skick: att slänga i sig en hamburgare i farten på Tunnelbanan må vara gott - men ut ett hälsoperspektiv är det helt värdelöst.

En anledning till att äldre har bra tänder är att de äter bra och att de äter rätt. Det senare förklaras av att man äter frukost, lunch och middag - inte en massa småätande så fort hungern sätter in. Tänderna får vila och mår genom det bättre. En viktig punkt enligt alla tandläkare som vill peka på en enkel väg att nå bättre tandhälsa i alla led.

På https://solnadental.se/ kan du läsa mer om modern tandvård

20 May 2019