Vård av äldre

Mer hemtjänst utan hiss

Det finns stora vinster att göra på att installera hissar i flerbostadsfasthissigheter. Mänskliga såväl som ekomiska. En färsk undersökning som genomförts i Malmö visar att genom att installera hiss i fastigheter där det bor äldre medborgare så kan man tjäna in avsevärda summor på hemtjänsten.

Hiss viktigt för livskvaliteten

För äldre personer, som i många fall har både sämre rörlighet, mindre ork och en del spatiala problem är en hiss av största värde för livskvaliteten. Saknar man hiss oss bor några våningar upp så kommer man oundvikligen att behöva mer hjälp. Har man storhandlat för veckan så räcker det inte med färdtjänst, eftersom det inte ingår i taxichaufförers arbetsuppgifter att bära matvaror och andra nödvändigheter uppför trappor. Då få äldre idag har möjlighet att få daglig hjälp av närstående så blir det i de flesta fall nödvändigt med hemtjänst.

Många fastigheter saknar hiss

Hissar är alltså verkligen en avgörande detalj när det handlar om livskvalitet för äldre. Många fastigheter är i dag utan hiss – tro det eller ej – och många har dessutom gamla, omoderna och svårhanterliga hissvarianter. Det sistnämnda låter kanske som ett mindre problem – men det är det absolut inte. För en äldre person kan det bli ett rejält projekt att bära in kassar eller något annat tungt och skrymmande samtidigt som en tung metalldörr ska öppnas. Tillkommer dessutom ett inre skyddsgaller som är vanligt i gamla hissar så blir det ännu krångligare. Tryggheten är en annan aspekt, gammaldags hissar må vara vackra men de får ofta driftsfel och stannar mellan två våningar. Dessutom är det fortfarande många hissar i äldre fastigheter som saknas fungerande säkerhetsanordningar som larm. Inte konstigt att många äldre hamnar i stort behov av hemtjänst av denna anledning.

Hemtjänst i tydligt samband med tillgänglighet

Nyttjandet av hemtjänst står överhuvudtaget tydligt i samband med tillgängligheten. I dag vill de flesta äldre bo kvar i sina lägenheter istället för att flytta in på ett äldreboende eller servicehem. Det visar sig i undersökningen att sambandet mellan vissa bostadstyper och behovet av hemtjänst är markant. Fyrtio procent av de boende i undersökningen behövde hjälp med tjänster som att köpa och transportera hem matvaror. De som bodde i flerbostadshus utan hiss var klart överrepresenterade bland de som behövde hjälp med dagliga inköp.

20 Sep 2017