Vård av äldre

När du behöver hemtjänst i Uppsala

Behöver du hemtjänst i Uppsala? När man blir äldre, vilket alla blir, ingen kommer undan det, går man tillbaka i tiden. Ofta försvinner närminnet alltmer. Då närminnet försvinner kommer minnena däremot tillbaka allt längre ner i åldrarna. Till sist, om demensen får fäste inom de äldre, kommer de ihåg hur barndomen var som bäst. Man har sett det i många äldres situation. De språk som man kanske har lärt sig som vuxen, försvinner. Till sist, när demensen har ett stadigt grepp om en äldre person, kan hon eller han endast det språk som hon eller han lärde sig som litet barn. Då är det mycket viktigt att den äldre personen får hemtjänst på det språk som hon eller han talade som barn.

Hemtjänst som är anpassad till de äldre

Vi har inte haft det så bra som vi har det just nu. I Sverige har vi en otroligt hög levnadsstandard. I alla fall om man jämför med andra länder och om vi jämför med hur det såg ut för 40-50 år sedan. Men det perspektivet är det väldigt få som har. Även om vi har en hög levnadsstandard har ändå skillnaderna mellan de väldigt rika och de relativt fattiga vuxit i otroligt snabb takt. Med tanke på alla de som inte har de resurser som de riktigt rika har, är det viktigt att samhällsfunktionerna fungera, såsom äldre vården och hemtjänsten. De äldre har oftast arbetat hela sitt liv. De har slitit och kämpat för att generationen efter dem ska få det bättre. av den anledningen tycker man att de borde få den bästa tänkbara vården och hemtjänsten när de behöver det.

Viktigt med sällskap för de äldre

De äldre i Sverige är överraskande ensamma. Vi lever i ett samhälle som är mycket individuellt och individcentrerat. Det finns ett ordspråk som säger "bra karl reder sig själv", vilket ungefär betyder att om man är självständig och inte ber om hjälp, är man en bra person. Ett annat säger "om du sköter ditt så sköter jag mitt", vilket innebär att man helst av allt inte ska blanda sig i andra människors göranden och låtanden. Man ska helst inte ha med varandra att göra. Denna mentalitet är en del av den utveckling som har gjort så många äldre personer ensamma. Man har haft det som ett mål i livet att alla ska vara så självständiga som möjligt. De äldre ska inte vara beroende av de yngre, och tvärtom. Det är en av orsakerna till att så många äldre är ensamma. Då kan hemtjänsten ge de äldre sällskap.

10 Jun 2019