Vård av äldre

När du letar efter en trädgårdsmästare i Stockholm

Visste du att äldre, liksom yngre människor blir lugnare av en trädgård. Om man har möjlighet att vistas nära havet, nära en skog eller en vacker trädgårdsanläggning i Stockholm, där det finns många sådana, kan människorna uppleva en avkoppling och ro för själen. Äldre människor kan uppleva en hel del ohälsa. Om de är sjuka, och skröpliga och är trötta på grund av hög ålder, kan en fin trädgård hjälpa dem att må bättre. En fin trädgård kan erbjuda en vardaglig njutning och avkoppling. Här går vi igenom vad i en trädgård som kan ge dem bättre hälsa.

En fiskedamm ger liv till trädgården

En fiskedamm gör inte mycket väsen av sig, men ger liv till trädgården. Har man fina fiskar i dammen, så ser man till att det alltid finns något som livar upp. De äldre kan gå till fiskedammen och mata fiskarna. De känner att de behövs och gör ett viktigt arbete som inte är meningslöst på något sätt.

Ankor och gäss livar upp

På samma sätt kan man ha ankor eller gäss i trädgården. Om de äldre kan mata ankorna så känner de att det är meningsfullt att mata dem och se till så att de får mat. Att mata ankor är en trevlig sysselsättning som kan kännas meningsfullt. Ankor är söta, gäss är livliga. Ser de äldre livfulla fåglar muntrar det alltid upp.

Stenparti i trädgård är meditativt

Vill man inte alls ha några som helst djur eller levande ting i trädgården kan man endast anlägga en stenanläggning. Det finns vackra stenar som man kan arrangera på ett meditativt sätt. Många sådana exempel finns i Japan. Där är deras stenträdgårdar välkända och "försätter" den som njuter av stenträdgården och ger möjlighet till meditation. Stenaläggningarna där är just till för att den som betraktar dem ska kunna komma in i ett meditativt tillstånd. Då är det meningen att man ska betrakta stenarna och må bra av det.

Grön och lummig trädgård ger ro

Vill man inte alls ha en stenanläggning, utan ha en grön trädgård så kan man i stället satsa på en grön oas. Då bör man så gräs så att man får en fin gräsmatta. Man kan plantera vackra träd, som pilar, enar, björkar eller rönnar, lönn, ek och buskar som syrén. Man kanske vill ha stora blomrabatter. Då kan man satsa på att plantera blommor som alla blommar under olika perioder under sommar, vår och höst, så att man alltid har en blomma eller flera blommor som blommar under olika tider.

11 Apr 2019