Vård av äldre

När du letar hemtjänst i Upplands Väsby

Behöver du eller någon i din närhet hemtjänst? När man blir äldre, sjuk, eller har någon anhörig som inte är frisk och stark längre, då kan man behöva anlita ett företag som arbetar med hemtjänst. Även om det är kommunen som ansvarar för hemtjänsten, så är det ändå ett kommunalt bolag som tillhandahåller sådana tjänster. Och det är alltid socialtjänsten som avgör om man är berättigad att få ta del av hemtjänstens tjänster.

Man kan alltid anlita sådana och liknande tjänster på helt privat väg. Då kan man alltid söka upp ett sådant företag som erbjuder hemtjänstliknande tjänster, och de går då inom Rut-avdraget. Då kan man anlita dem för att komma och städa hemma hos en, tvätta ens tvätt, gå med en när man ska på stan eller till läkare eller vårdcentral. Kruxet med det är att man är tvungen att betala själv för sådana tjänster.

Då är man berättigad till hemtjänst

Enligt Socialstyrelsen har alla som är i behov av hemtjänst, eller bo på ett vårdhem, rätt att få bistånd till det. Först får man söka om att få ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Man vänder sig till socialtjänsten som ska pröva behovet. Kommunen måste utreda alla ansökningar. Skulle man bli nekad det biståndet, kan man alltid överklaga det. Pratar man ett annat språk än svenska så kan man alltid ansöka om vård på det språk som ingår i minoritetsspråk i Sverige; meänkieli, samiska, romani, judiska till exempel. Anser sedan socialtjänsten att man är berättigad till bistånd till exempel hemtjänsten, alternativt ett boende för äldre med sjukvård eller service, så får man själv välja vilket företag eller boende som man vill vända sig till.

Man överklagar till en förvaltningsdomstol

Blir man nekad det bistånd som man anser att man har rätt till, så kan man alltid överklaga det beslutet till en förvaltningsdomstol, som är den domstol som alltid prövar det arbete som staten och kommunerna ska utföra enligt lagen. Men innan man gör det bör man alltid rådfråga en advokat eller jurist som är bra på förvaltningsrätt eller socialrätt. En sådan kan bedöma dina chanser till att få rätt i domstolen.

Välja hemtjänst för vården

När man sedan är berättigad till hemtjänst och vård av kommunen, så är det upp till den som behöver den att själv välja vilket boende eller hemtjänst som man vill ska ge den tjänsten. Då tar man kontakt, man kan få ett första möte med dem som ska erbjuda hemtjänsten och då får man en chans att säga om man tycker det verkar vara bra eller om man vill ha någon annan.

28 Feb 2020