Vård av äldre

Öppen operation – En behandlingsform vid svårare åderbråck

Tidigare har operation varit den självklara vägen för att behandla svårare åderbråck. Det har helt enkelt inte funnits tydliga alternativ. Detta är däremot något som ändrats bland annat tack vare utveckling av laserteknik och andra behandlingsformer. Även om öppen operation fortfarande tillämpas så kommer alltså andra behandlingsformer starkt. 

Om operation eller annan behandling bör användas avgörs när läkare genomför undersökning av personen som har besvären. Ser man till fördelarna och nackdelarna med denna behandling så nämns ofta dessa:

Fördelarna

Är det åderbråck i större vener kan operation vara det bästa alternativet. Tack vare att behandlingsformen har använts under längst tid går det även att hävda att det finns mest erfarenhet och historik bakom den. Det är helt enkelt en välbeprövad behandlingsform för åderbråck som i de allra flesta fall har gett mycket gott resultat. 

Nackdelarna

Framförallt handlar nackdelarna om att operation är ett betydligt större ingrepp än andra former av behandlingar. För det första krävs antingen ryggmärgsbedövning eller sövning. Därmed tar behandlingen längre tid utifrån sövning, operation och uppvaknande. Dessutom kan detta ställa högre krav på patientens mående innan operation kan genomföras. 

I och med att det är operation skapas även betydligt större operationssår än vid behandling med exempelvis laser. Ett sår som generellt ger större smärta och påverkan efter att hela operationen är klar. Det kan därmed påverka tiden man behöver vara sjukskriven eller äta smärtstillande. Vid en laserbehandling kan man i princip gå tillbaka till jobbet dagen efter även om många vill vara hemma någon dag extra för att ta igen sig. Det är helt enkelt längre konvalescenstid. Med andra ord hur många dagar som behövs för att återhämta sig. 

Trots större ingrepp så anses inte operation generellt vara bättre än exempelvis RF-behandling. Ur ett perspektiv att man vill få absolut bäst vård väger alltså inte operation tyngre än annan behandling. 

Gratis undersökning – men kolla vad de erbjuder

Har du åderbråck och vill undersöka om behandling skulle förbättra detta? Undersökningen är oftast gratis hos de kliniker som genomför dessa behandlingar. Efter behandling säger de vilken behandlingsform som de rekommenderar. 

Men kom ihåg att olika kliniker kan ha olika brett utbud på behandlingsformer. Det finns exempelvis de som har RF-behandling (Radiofrekvens), skuminjektion, laser eller jobbar med kompression. Om de enbart erbjuder en enda behandling finns risken att de inte har kompetens att se andra lösningar än just denna behandling. 

Känner du dig osäker så kontakta flera kliniker och be om gratis undersökning och rådgivning. Kanske kan det ge en samlad bild av vad som är bästa alternativet. 

9 May 2019