Vård av äldre

Ordna en mer praktiskt flytt till äldreboendet

Det kommer en tid då man inte längre klarar av det man en gång klarade. Kroppen tappar en del av muskulaturen, man blir stelare, mindre rörlig och man kanske dras med krämpor som omöjliggör ett liv i den nuvarande bostaden. Att åldras kan även påverka rent mentalt, man börjar glömma bort saker och man kan därmed också utgöra en fara för sig själv.

Det kan leda till att man istället för att bo själv väljer att flytta till ett äldreboende. Något som ha många fördelar. Dels så får man hela tiden den hjälp man behöver, dels så behöver man inte - vare sig som äldre eller som anhörig - vara rädd för att göra sig illa och dels så får man en bostad som är fullt ut anpassad efter sin egen kapacitet och fysiska förmåga.

Den sociala delen ska heller inte underskattas. Som äldre så blir man lätt isolerad. Dels så kan många av de forna kamraterna man haft avlidit och dels så blir man också hämmad sett till att man inte längre tar sig ut på samma sätt som förr. Många äldre får därför en kick då man flyttar till ett äldreboende.

Det vi ska titta närmare på här är hur man som anhörig kan organisera en sådan flytt. I många fall så handlar det om att flytten sker från en större lägenhet - eller till och med en villa - och att man på ett äldreboende får en mindre yta till förfogande. Det gör att förhållandet mellan möbler och föremål kontra saker blir felaktigt. Hur ska man tänka gällande detta och en flytt i stort?

Anlita en flyttfirma och se över vilka föremål som ska med

Vi tänkte rada upp några tips kring hur du ska tänka vid en flytt liknande den vi ovan gic igenom. Vi kan säga att det handlar om att din gamla mor ska flytta från sin bostad i Stockholm till ett äldreboende i samma stad. Här följer några råd längs vägen:

Mäklare:

13 Jun 2018