Vård av äldre

Personalbristen inom vården är oacceptabel

Sköterskor, läkare och övrig vårdpersonal av alla de slag är några av vardagens okrönta hjältar och de som får kugghjulen att snurra på landets många sjukhus. Vad skulle vi göra utan dem?

Inom vården görs ett livsviktigt arbete för vårt samhälle.Tyvärr är det ett välkänt faktum att det är vanligt med långvarig personalbrist och stor personalomsättning inom sjukvården. Något som fått många att reagera. Självklart är det viktigt att detta lyfts politiskt och att det förs en samhällsdiskussion för att lösa detta.

Rent konkret är detta dock något som blir mest påtagligt för dem som dagligen arbetar med nyanställningar och med personaladministration. Hur ska man kunna lägga ett vettigt schema när det ständigt saknas personal, och hur ska man kunna behålla den befintliga personalen och undvika sjukskrivningar när den extra stressen av att inte känna sig tillräcklig dagligen blir en extra börda i ett redan krävande arbete?

Lockande annonser och bättre arbetsvillkor

Som arbetsgivare vill man ha kompetent och erfaren personal som smidigt kommer igång med sitt nya arbete. Ofta är det ett kostsamt och tidskrävande förlopp att gå igenom rekryteringsprocesser. Man vet vilken kompetens man söker efter men inom vården kan det vara svårt att ens få några sökande till de utannonserade tjänsterna. Man gör sitt bästa med lockande annonser och för att kunna erbjuda bra förutsättningar, men det finns ju gränser för vilka löner och arbetsvillkor som går att få till och konkurrensen är hård.

Fler sätt att hitta personal på

Något som blivit vanligt är att hyra in sjuksköterskor och övrig vårdpersonal från bemanningsföretag eller som konsulter. Det kan vara en bra lösning för att täcka akut vakans när ordinarie personal är frånvarande på grund av sjukdom eller vab och under semestertider. Det kan även vara en smidig lösning att ta till när någon ska gå på föräldraledighet eller blir långtidssjukskriven. Man får den kompetenta personal man så desperat behöver direkt, utan att behöva gå igenom hela rekryteringsprocessen.

Det löser dock inte det långsiktiga arbetet med att skapa en mer stabil personalsituation. Det finns många olika sätt att söka ny personal på och när den vanliga metoden med annonser inte ger det önskade resultatet är det bara logiskt att börja se sig omkring efter andra sätt att hitta sin nya personal på. Det är då rekryteringsföretag kommer in i bilden. Alla vägar som kan leda till en bättre personalsituation bör undersökas. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.sjukvardsmaklarna.se

6 Apr 2020