Vård av äldre

Tandimplantat för äldre - en bra lösning?

Den stora anledningen till att man tappar sina tänder handlar om åldrande. Det går naturligtvis att återkoppla åldrandet till hur man levt och se att exempelvis rökare löper en större risk att tappa sina tänder än vad en person som intagit en nyttigare livsstil under sina yngre dagar.

Men, att tänderna blir sämre ju äldre vi blir är ingen hemlighet. Det kan innebär att en- eller flera tänder lossnar och där man som äldre måste hitta lämpliga hjälpmedel för att ersätta dessa.

Tänder som behövs för att tugga maten, hjälpa till med matsmältningen samt för att förhindra att käkmuskulaturen drar ihop sig; tänder fyller väldigt många funktioner rent fysiologiskt - men även rent estetiskt. Det ser trevligare ut om man möts av en komplett tandrad än av en tandrad med många luckor. Även om denna kompletta tandrad skulle utgöras av tänder som egentligen inte är en egna.

Vilka alternativ finns då för en äldre person som tappar några tänder? Vi radar upp de två vanligaste och kan säga att du bor i Stockholm där en tandläkare ska undersöka dina möjligheter:

Tandimplantat och tandproteser - vad är bäst?

 

 

28 Mar 2018