Vård av äldre

Tandvård för äldre

Ju äldre man blir, desto tydligare blir det hur väl man skött sina tänder tidigare i livet. Har man slarvat med munhygienen är det inte ovanligt att man får problem med karies, blottade tandhalsar eller tandlossning. För äldre innebär en dålig munhygien en än större anledning till oro, eftersom sjukdomar i tänder och tandkött lätt sprider sig till andra delar av kroppen.

När man är äldre är det av yttersta vikt att man regelbundet låter en tandläkare eller tandhygienist undersöka sina tänder. I Stockholm finns en hel del mottagningar och även akuttandläkare som erbjuder tandvård specialiserad på äldre personer. Är man mycket gammal och kanske är glömsk eller har svårt att röra sig är det hemtjänstpersonal, boendepersonal och anhöriga som måste ta ansvaret och få iväg den äldre till tandläkaren. Missköter man tänderna som äldre tar det inte lång tid innan man är tvungen att uppsöka en akuttandläkare för att få tänderna åtgärdade och då kommer kostnaden att stiga, vilket såklart inte är roligt när man bara har en liten pension att klara sig på. Mer info här: http://www.akuttandläkarestockholm.net.

Att sköta sin munhygien som äldre

Den som har levt ett långt liv bär ofta spå av det även i munnen. Många äldre i Sverige har fyllningar, lagningar och proteser i sina munnar, något som kräver lite extra medvetenhet vid skötseln av tänderna. För att ordentligt komma åt under bryggor, intill lagningar och implantat krävs att man använder både tandtråd och mellanrumsborste. Är man svag och har svårt att stå en längre tid framför spegeln är det bättre att låta någon hjälpa en med skötseln av munnen, även om det kan kännas jobbigt. Det kan vara värt att få den lilla upplevda prestigeförlusten framför att helt stå utan tände rom några år.

Den som har en äldre anhörig som bor själv, bör se till att fråga om personen sköter sin munhygien ordentligt, även om det kan kännas snokande och jobbigt. Som barn eller yngre släkting är man kanske den enda i personens liv som bryr sig och som den äldre har regelbunden kontakt med. Då ingår också ett ansvar för personens hälsa i alla avseenden.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd

När man är över 75 år har man 300 kronor per år i statligt tandvårdsstöd, vilket räcker en lång väg för regelbundna undersökningar åtminstone en gång per år. Bor man på ett äldreboende eller servicehus och är 85 år eller äldre omfattas man av avgiftsfriheten inom öppen hälso- och sjukvård och behöver inte betala någonting för nödvändig tandvård, dvs den tandvård som behövs för att man ska behöva äta och inte ha ont.

Är man inte berättigad till gratis tandvård finns högkostnadsskyddet, som innebär ett tak på kostnaderna för tandvård utifrån en tariff. Upp till 3000 kronor betalar man själv och därefter subventioneras kostnaden av försäkringskassan. Det kan alltså bli en del pengar och ibland lit e för mycket att betala för en fattig pensionär och tyvärr är det så att var tionde pensionär undviker tandvården på grund av att de känner att de inte har råd.

Proteser och implantat

Av naturliga orsaker tappar många tänderna när de blir riktigt gamla. Det händer de flesta och beror på att tändernas rötter försvagas. Det är alltså inget som helt kan avhjälpas hur noga man än sköter sina tänder, dock kan processen fördröjas om man är noga med sin munhygien.

Då kan man få hjälp med att passa ut proteser, löständer, eller - om det rör sig om någon enstaka tand – att sätta in ett tandimplantat i käkbenet. För många äldre är löständer den vanligaste lösningen. När man har löständer är det viktigt att man sköter om dem noga, framför allt att de inte blir torra. De ska borstas och hållas rent som vanliga tänder, dock kan man ta ut dem på natten om de känns obekväma att sova med. De ska då förvaras i ett glas vatten för att inte torka ut.

4 Mar 2018