Vård av äldre

Vaccin hjälper mänskligheten

Vår värld är verkligen global. Det utbyte som idag sker mellan folk och världsdelar har mänskligheten aldrig tidigare åstadkommit. Möjligheterna är stora om vi bara hanterar dem rätt.

För inte speciellt många generationer sedan var utvandring slutgiltigt. När vi utflyttade till Amerika betydde det ett slutgiltigt adjö till de som valde att stanna kvar. De allra flesta träffade aldrig sin familj och sina vänner igen. Hur radikalt den situationen ändrats vet vi alla. Vi kan stå i konstant kontakt med vem vi vill, oavsett avstånd, genom ett antal olika medier. Vi kan besöka varandra i mån av tid och pengar. För den som ångrar flytten går det utmärkt att flytta tillbaka. Även begreppet semester var okänt för bara några få generationer sedan. Reste någon besökte man mest släktingar inom landet och utomlands var exotiskt. Med det resandet som görs idag kommer många fördela,r men faktiskt också en del problem.

Sjukdom och smittspridning

På hemmaplan har vi sedan många år utarbetat ett allmänt och bra system för att förhindra många sjukdomar som tidigare tog liv och handikappade människor för livet. Idag kan det vara lätt att glömma den saken, men hör vi med äldre generationer har de historier att berätta om döda syskon och föräldrar. De sjukdomar som tog liv försvann inte av sig själva. De försvann när man lyckats forska fram vaccin och på allvar började vaccinera befolkningen. I de delar av världen då man inte haft samma system finns sjukdomarna kvar och tar liv varje dag. Alla människor bör skaffa sig ett grundskydd mot dessa sjukdomar - mässling, röda hund, kikhosta - om man inte blivit vaccinerad som barn.

Speciella tillfällen

Det dagliga livet kräver sitt men sedan har vi just detta med resor att fundera över. Planerar man att resa behöver man också ta reda på hur situationen ser ut rörande ett antal smittsamma sjukdomar i området som man kommer att befinna sig i. Malaria exempelvis, eller gula febern och hepatit. Att drabbas av turistdiarré eller rentav kolera är inte heller det det rätta sättet att få en riktigt bra utlandsvistelse. En rabiesinfektion som inte upptäcks snabbt nog betyder dessutom döden. Vaccin räddar liv varenda dag och att planera för ett fullgott skydd måste vara en naturlig del av varje utlandsresa. Glöm inte heller våra egna små odjur fästingarna. Speciellt du som bor eller vistas i områden där TBE förekommer behöver påbörja vaccination för att åstadkomma ett fullgott skydd. Helst igår.

Läs mer om vaccin här: vaccinmalmö.se

7 Sep 2020