Vård av äldre

Vad är grön starr?

Nedsatt syn är en naturlig del av åldrandet, men även ögonsjukdomar drabbar främst äldre. En av de vanligaste är grön starr. Och vad är grön starr?

Grön starr kallas också för öppenvinkelglaukom och är en ögonsjukdom som gör att synnerven i ögat förtvinar. Ökat tryck inne i själva ögat skadar näthinnan och orsakar ett långsamt krympande synfält. Utan behandling löper den drabbade risk att bli blind.

Symtom på grön starr

Hos den som är drabbad av öppenvinkelglaukom krymper synfältet i långsam takt, och fläckvis kan synen falla bort helt. Eftersom det går så pass långsamt och oftast drabbar ett öga i taget kan det friska ögat kompensera för synbortfallet, och de flesta märker inte någon förändring i synen förrän efter lång tid. Vid det laget har synen ofta påverkats drastiskt på grund av skadorna sjukdomen orsakar. Synfältet kan till exempel upplevas som mindre och mörkare. Grön starr syns inte utanpå ögat ens vid stora skador, och ofta upptäcks sjukdomen när du till exempel ska skaffa nya glasögon hos optikern eller när du söker vård för något annat.

Tre äldre män och en yngre kvinna sitter och pratar på ett ålderdomshem

Västvärldens vanligaste ögonsjukdom

Grön starr är en folksjukdom, över 200 000 människor lever med den i Sverige. Det är västvärldens vanligaste ögonsjukdom och enligt WHO den tredje vanligaste orsaken till blindhet världen över. Den vanligaste orsaken är grå starr, en helt annan ögonsjukdom som ibland förväxlas med grön starr på grund av de snarlika benämningarna.

I riskzonen för öppenvinkelglaukom?

Vem som helst kan drabbas av öppenvinkelglaukom, eller grön starr. Det finns dock faktorer som ökar risken för att drabbas, den tydligaste av dem är stigande ålder.

Ungefär fem procent av Sveriges befolkning över 70 år drabbas av grön starr och sjukdomen är vanligast bland folk över 50 år. En annan faktor är högt tryck inne i ögat. Det är normalt inget man känner av, men en ögonspecialist kan mäta det för att se om det är så pass högt att det kan orsaka skador på synnerven. Om det finns andra i din familj som har öppenvinkelglaukom kan det vara värt att hålla uppsikt eftersom grön starr är ärftligt. Ytterligare en faktor som kan spela in är ditt ursprung, eftersom sjukdomen oftare drabbar människor med afrikanskt ursprung.

Tidig upptäckt mycket viktig

Ungefär hälften av de som är drabbade av sjukdomen vet inte om att de har den. Grön starr går att behandla, men den syn man har förlorat går inte att få tillbaka. Behandlingen går ut på att sänka trycket i ögat för att undvika försämring och fördröja sjukdomens förlopp, och den vanligaste behandlingsformen är trycksänkande ögondroppar. Även laserbehandling förekommer. Operation förekommer också, oftast om patienten av olika anledningar inte kan ta ögondroppar. Om du är orolig eller tillhör riskgrupper går det bra att rådgöra med husläkare eller optiker kring din oro, de kan båda skriva remiss till ögonspecialist om anledning föreligger. Undersökningen är smärtfri.

Här kan du få hjälp med grön starr och andra ögonsjukdomar.

31 Jan 2020