Vård av äldre

Välj en chef som har hjärta på rätt ställe

Är det någon som har följt med den skandal som briserade kring Sodexho? De tillverkade mat som hade nära ingen näring alls. I stället för att laga mat till barn och äldre som verkligen behövde näringsrik och bra mat, fick de urkokta potatisar, kött som var segt och sönderkokta grönsaker. Eller olika skandaler om vanvård av äldre som läggs redan klockan fem på kvällen för att personalen ska kunna gå hem, eller äldre som inte får någon tillsyn under natten, därför att det saknas personal som tar hand om förvirrade äldre, eller sådan som inte kan sova.

Vi behöver personal som bryr sig om de äldre

Vi förfasas över att det finns företag som inte verkar bry sig om omvårdnaden av äldre. Det gör vi så länge nyheten åker runt i massmedierna, men när den första upprördheten har lagt sig glömmer vi bort vad det var som var uppkomsten till nyheten. Allt återgår till det normala, utom för de äldre.

Personalen behöver rätt företagsledare

Istället för att bara bli upprörda över vanvård av äldre just när nyheten briserar i massmedierna, vore det viktigare att rekrytera rätt sorts personal som gör det de kan för att vården av äldre människor blir så bra som möjligt. Det är sådant arbete som personalen som arbetar med vården av de äldre. Både politikerna från socialdemokratiskt, såväl som från moderat håll har valt att privatisera vårdföretagen.

I stället för att vården av de äldre bemannas och styrs av det allmänna eller av landstingen, väljer man att företag ska ta hand om de äldre. Det är ibland företag som inte prioriterar just de äldre utan i stället vill göra så stora vinster som det bara är möjligt av vården av de äldre. Alla som har, eller har haft sina föräldrar eller äldre släktingar boende på äldre, vill veta att personalen tar hand om dem på allra bästa vis. Då vill man ju inte ha företag som struntar i de äldre och bara är giriga monster.

Rekryteringen av VD för vårdbolag viktig

Av den anledningen är rekryteringen av chef för sådana bolag av största vikt. Vården som utförs av ett företag blir aldrig bättre än sin egen VD. Som företagsledare fattar man alla de viktiga besluten som rör vården av de äldre; beslut som påverkar hela vården. Som en del av personalen kan man inte göra mer än vad företagets VD bestämmer. Har man uppbackning från ledningen kan man utföra ett bra arbete, och tvärtom. Är företaget i någon av våra tre storstäder i Sverige är det lättare att få tag i rätt personal, säg i Stockholm. Då är en chefsrekrytering i Stockholm lättare än någon medelstor eller liten stad. Här finns fler att välja mellan, samt att en storstad är lättare att locka till flytt än en liten stad, som inte har så mycket nöjsutbud att locka med. Det är även i Stockholm som de flesta intressant företag ligger.

Just när det kommer till företagsledning är det viktigt när det kommer till vården och omsorgen av samhällets svagaste, har hjärtat på rätt ställe och inte låter sig ledas enbart av vinstintressen och fattar beslut som går emot allt som är bra för vården av de äldre.

11 Mar 2018