Vård av äldre

Viktigt att äldre får rätt hjälp med att sköta sina tänder

I tider av pressad personal inom äldreomsorgen är det tyvärr så att det ofta slarvas med skötseln av äldres tänder. Det ska gå snabbt snabbt snabbt och tandborstningen glöms kanske bort då och då. Vissa äldre vill inte låta andra ta hand om tandvården, även om de kanske själva inte har förmågan att komma åt de bakersta tänderna ordentligt på grund av försvagade muskler eller sämre motorik.

Detta leder tyvärr till att många äldre lider av problem med tänderna som de kunnat slippa om de fick bättre hjälp med att sköta om tänderna.

Viktigt med regelbundna tandläkarbesök

Det är mycket viktigt att äldre går till tandläkaren regelbundet. Tänderna försämras med åren, så det är viktigt att man undersöker dem med jämna mellanrum för att se efter om det finns hål eller om det behövs behandling mot sliten emalj.

Vissa äldre börjar tappa tänderna då tandrötterna försvagas. Det är en naturlig del av åldrandet, men givetvis inte någon rolig upplevelse för den som går igenom det. Här finns det olika alternativ för att ersätta tänderna beroende på vilken ekonomi man har. Somliga önskar ersätta sina förlorade tänder med implantat som fästes med titanskruvar. Andra nöjer sig med bryggor som ersätter tänderna delvis. Skulle personen tappa alla sina tänder, eller åtminstone tänderna i främre delen av munnen, kan det vara bättre att välja en urtagbar protes som man lägger i en kopp med rengöringsvätska under natten. Det kan vara lättare att sköta munhygienen med en sådan lösning.

Anhöriga kan hjälpa

Även om det kan känna tjatigt att behöva fråga sina äldre släktingar om de behöver hjälp eller om tandskötseln verkligen tas hand om ordentligt så kan det vara nödvändigt. Det kan givetvis kännas jobbigt för den som blir äldre att inte längre kunna hantera den personliga hygienen på egen hand, så visa medkänsla och förståelse. Erbjud gärna din hjälp, men låt personen själv göra så mycket som möjligt på egen hand – även om det tar tid. Det är viktigt att få känna att man kan göra saker själv och att man får respekt för att det kan vara svårare än tidigare. Att borsta tänderna är för övrigt en aktivitet som hjälper hjärnan att knyta nya synapser då det kräver koordination. Riktig hjärngympa med andra ord!

19 Sep 2017