Vård av äldre

Vilka kriterier gäller för att få hemtjänst?

Många äldre har rätt att få hjälp av kommunens hemtjänst. Det gäller dock inte alla utan måste prövas utifrån olika kriterier. Vilka kriterier gäller då för att ha rätt till hemtjänst?

 

Som grund kan man säga att den som bor i en kommun och på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte har egen möjlighet att klara sina vardagssysslor har rätt till hemtjänst från kommunen. Du som känner att du borde ha rätt till hemtjänst (eller om du har en anhörig som kan ha rätt till hemtjänst) kan då ansöka om hjälp via kommunen.

 

Du som ansöker om hemtjänst ska då få kontakt med en så kallad biståndshandläggare som tar beslut om hur mycket rätt till hemtjänst just du har. Det beslut som biståndshandläggaren tar kallas biståndsbeslut och ligger sen till grund för den hemtjänst du ska få i hemmet.

hemstjänst

Vad räknas till vardagliga sysslor?

När man säger att en person av ålder eller sjukdom inte kan sköta sina vardagliga sysslor syftar man i regel på att personen ska kunna få i sig tre mål mat per dag. För att det ska vara möjligt måste också inköpen av varorna till matlagningen fungera. Den som inte klarar av att handla och laga sin egen mat kan alltså därför ansöka om hemtjänst i hemmet.

 

Omvårdnad är ett annat klassiskt exempel på vad hemtjänsten kan hjälpa till med. Det handlar dels om den personliga hygienen, att få hjälp med dusch och bad. Kanske hjälp med påklädning mot slutet av livet eller hjälp att rengöra tandproteser och implantat som kräver god munhygien.

 

Men långt innan dess kan det vara svårt att själv ta sig till tandläkare och att själv klara läkarbesök när man är äldre, sjuk eller funktionshindrad. Det hör till hemtjänstens vanliga uppgifter att följa äldre till en vårdcentral och ett apotek när de själva inte klarar av att åka på egen hand.

 

Städning av hemmet räknas också till vardagliga sysslor.

 

Vad kostar hemtjänsten?

Om du har rätt till hemtjänst och vill ha det så betalar du en omsorgsavgift för servicen. Hur stor den avgiften blir beror på din inkomst - alltså hur stor din pension, din lön eller inkomst av kapital är.

 

Du som får besked om att du ska få hemtjänst kan själv bestämma vilken utövare du vill ha i ditt hem. Det betyder alltså att du själv kan bestämma om du vill att kommunen egen hemtjänst ska utföra matlagning, städning och annan hjälp åt dig eller om du hellre väljer något av de hemtjänstföretag som kommunen anlitar.

 

Möjligheterna att välja ser lite olika ut i olika kommuner. En del kommuner sköter all hemtjänst själv och då behöver du inte göra något val. Andra kommuner har lagt ut all sin hemtjänst på entreprenad - vilket alltså innebär att all hemtjänst inom kommunen sköts av fristående företag. Det finns också kommuner som dels har kommunal hemtjänst och dels valmöjligheter för dig som har rätt till hemtjänst att välja ett fristående företag.

19 May 2017